16 udenlandske ambulancefolk fik deres uddannelse anerkendt

Sidste år fik 16 udenlandske ambulancefolk anerkendt deres uddannelse som enten ambulancebehandlere eller paramedicinere i Danmark. I forhold til 2017 er det en stor stigning, således at 175 pct. flere paramedicinere og 150 pct. flere ambulancebehandlere fik anerkendt uddannelser. Der blev ikke i 2018 givet nogen afslag på anerkendelse.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som tager stilling til, om en udenlandsk ambulanceuddannelse har en sådan karakter, at den mindst svarer til en dansk uddannelse – og dermed kan anerkendes i Danmark.

I 2018 fik styrelsen 11 ansøgninger om anerkendelse af en uddannelse som paramediciner. Der var en stigning på 175 pct. i forhold til 2017. Ingen af ansøgerne fik afslag, idet 10 fik positivt svar og en enkelt fik et betinget ja.

Der var fem, der søgte om anerkendelse af en uddannelse som ambulancebehandler, hvilket var 150 pct. flere end i 2017. Alle fik et positivt svar.

Der var ikke i 2018 nogen ansøgninger om anerkendelse af en uddannelse som brandmand. Den type ansøgninger har der ikke været nogen af siden 2016.

Annonce