Ambulancepersonale mister penge på konkurs

De tidligere ansatte hos den konkursramte ambulanceoperatør Sirius Humanum står til at tabe penge på konkursen. Den statslige svenske garantiordning for lønmodtagere dækker nemlig kun de seneste tre måneders løn, og dermed risikerer de ansatte at miste ferie og afspadsering, som er sparet op over længere tid. Samtidig er der uro i Sirius’ andet og ikke-konkursramte ambulanceselskab. Også Falck har fået problemer, efter at 15 Sirius-ansatte har meddelt, at de ikke følger med over til Falck.

Sirius Humanums ambulanceselskab i Skåne gik konkurs i marts, hvorefter Falck overtog den skånske ambulancekørsel. Sirius Humanum-koncernen udfører dog stadig ambulancekørsel i Östergötland-regionen, hvor et andet Sirius-selskab har kontrakten.

Da Falck med kort varsel tog over fra Sirius i Skåne, skete det som en virksomhedsoverdragelse, hvor de ca. 300 ansatte fik tilbudt beskæftigelse i Falck. Samtidig påbegyndtes konkursbehandlingen af Sirius Humanum, og konkursboets kurator, Leif Ljungholm, har konstateret, at der i Sirius er usædvanligt mange ansatte, som risikerer at tabe penge på konkursen.

Årsagen er, at den statslige garantiordning for lønmodtagere kun dækker tre måneders tilgodehavender. I de fleste tilfælde er det rigeligt, men i Sirius har mange ansatte en stor opsparing af ferie og afspadsering, som de har optjent over mange måneder – og som dermed ikke dækkes af garantiordningen. Ambulancepersonalet vil kun få deres tilgodehavende, hvis der viser sig at være penge i konkursboet, og i så fald bliver det formentlig kun som en mindre dividende, der udbetales efter en konkursbehandling, som kan tage år.

Uro i Sirius-selskab

Ifølge fagforeningen Vårdförbundet, som organiserer ambulancesygeplejerskerne, er der desuden opstået store problemer i Sirius Humanums ambulanceselskab i Östergötland, som ikke er omfattet af konkursen.

Vårdförbundet mener, at arbejdsmiljøet er præget af dyb mistillid mellem ledelse og medarbejdere, og ifølge fagforeningen er der usædvanligt mange ansatte, som trives dårligt. Ifølge de ansatte benytter ledelsen sig af en skræmmetaktik, som skal forhindre kritik. Medarbejdere, som giver udtryk for utilfredshed, kaldes således til samtale med chefen, hvorefter de oplever, at de udelukkes fra gode vagter og ikke får individuelle lønstigninger.

De ansatte i Östergötland har ikke fået generelle lønstigninger siden 2010, og seneste udspil fra Sirius Humanum er, at lønnen på grund af den økonomiske krise fortsat ikke skal reguleres. Men samtidig betyder personalemangel, at nye medarbejdere lokkes til med høje lønninger – og dermed ofte får flere tusinde kroner mere om måneden end deres erfarne kollegaer. Det har skabt stor utilfredshed.

Falck mangler medarbejdere

Det er imidlertid ikke kun Sirius Humanum, som har personalemangel. 15 af ambulancesygeplejerskerne fra Sirius Humanum i Skåne har således meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte hos Falck. Og det kan give det danske redningskorps store problemer.

I alt mangler Falck i Skåne nu omkring 10 % af de ambulancesygeplejersker, som ambulancetjenesten er normeret til, og det får Vårdförbundet til at frygte en kaotisk sommer med ubemandede ambulancer og inddragede ferier.

Annonce