Ambulanceudbud udskydes til 2014

Der kommer formentlig til at gå et ekstra år, inden ambulancekørslen i Region Midtjylland atter skal i udbud. Regionens kontrakter med Falck og Responce udløber den 30. november 2013, men regionen vil udnytte en option til at forlænge kontrakterne med i hvert fald et år. Det sker først og fremmest for at give bedre mulighed for, at nye firmaer kan få ambulancekontrakter i næste udbudsrunde. En forlængelse vil nemlig sikre, at der kan gå mindst et år fra udbuddets afgørelse til kontraktstarten, og det vil gøre udbuddet væsentligt mere attraktivt for nye firmaer.

Ved den store – og første – udbudsrunde i den danske ambulancetjeneste fik Region Midtjylland som den eneste region en ny ambulanceoperatør ind på markedet, da Responce vandt ambulancekørslen i Horsens-området. Dermed har regionen i dag tre ambulanceoperatører, nemlig Falck, Responce og Samsø Redningskorps, men regionen vil gerne have endnu flere operatører at vælge imellem.

Når det næste udbud skal gennemføres, vil regionen derfor tilrettelægge det således, at nye operatører får optimale muligheder for at komme ind på markedet. Det skal ske ved at sikre, at der går mindst et år fra det tidspunkt, hvor udbuddet afgøres, og til de nye kontrakter træder i kraft. Dermed vil nye operatører få god tid til at rekruttere personale, indkøbe materiel og udstyr samt etablere stationer.

De nuværende ambulancekontrakter med Falck og Responce udløber den 30. november 2013, men kontrakterne indeholder optioner, der giver mulighed for at forlænge kontrakterne i to gange et år. Og den mulighed vil regionen gøre brug af, da vurderingen er, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre at gennemføre et nyt udbud inden kontrakternes ordinære udløb. Selve udbudsprocessen vurderes således at tage et års tid, hvorefter der altså skal gå yderligere et år, inden de nye kontrakter træder i kraft.

I første omgang vil regionen forlænge kontrakterne med et enkelt år, og her spiller det også ind, at de nuværende kontrakter giver en stabil og forholdsvis begrænset udgiftsstigning, fordi deres prisregulering er baseret på indeks fra Danmarks Statistik. Også de øvrige regioners forhold taler for en forlængelse, fordi de alle har planlagt, at deres kontrakter udløber i perioden 2014-2016. Dermed vil Region Midtjylland få mulighed for at samordne udbudsbetingelserne med de øvrige regioner.

Kontrakten med Samsø Redningskorps udløber først den 30. november 2015, og her er en forlængelse således ikke aktuel.

Region Midtjylland vil i øvrigt i forbindelse med udbuddet overveje, om nogle af de præhospitale opgaver skal hjemtages. Overvejelserne kræver dog en del forberedelser, hvor det skal beregnes, om regionen selv kan udføre ambulancekørsel og sygetransport mindst lige så billigt som de private operatører. Regionen vil blandt andet undersøge, hvad der kræves i forhold til fysiske rammer, teknisk drift, rekruttering af personale og overenskomster, ligesom man vil undersøge, om virksomhedsoverdragelsesloven vil gælde ved en regional hjemtagelse af præhospitale opgaver.

Annonce