Ambulanceudbud: De interesserede entreprenører

I Danmark har PLS Rambøll Management interviewet AmbulanceService, Dansk Ambulance & Sygetransport, Dansk Autohjælp, Den Jyske Kontrolcentral, Københavns Brandvæsen, Roskilde Brandvæsen, SOS-International og Vejle Brandvæsen om deres interesse i ambulance- og vagtcentralopgaverne. AmbulanceService er en virksomhed, som p.t. er under etablering og derfor ikke på nuværende tidspunkt har aktiviteter på ambulanceområdet.

Den Jyske Kontrolcentral og SOS-International er interesserede i at byde på vagtcentralsopgaverne. AmbulanceService, Dansk Ambulance & Sygetransport, Dansk Autohjælp og Vejle Brandvæsen angiver at være interesserede i at deltage i et udbud af ambulancekørsel. Roskilde Brandvæsen og Københavns Brandvæsen forventer derimod ikke at indgive selvstændigt bud ved et eventuelt udbud.

Ved udbud af liggende sygetransport angiver entreprenørerne at de har behov for mindst 12 måneder fra kontrakten er indgået til de kan starte. Ved udbud af den akutte ambulancekørsel er perioden op til to år – eller 3 1/2 år hvis man selv skal uddanne ambulancemandskabet fra bunden. Entreprenørerne ønsker en opdeling af ambulancekørsel i flere tidsforskudte udbud, f.eks. redning, liggende patienttransport og akutkørsel samt en opdeling af den geografiske volumen, så det er muligt at byde på mindre dele af et amt.

I Sverige har man interviewet firmaerne Charterambulans i Ulricehamn, Samariten Ambulans, ULFAB Gruppen og SOS Alarm. Sidstnævnte er interesseret i at byde på vagtcentralopgaverne, mens de tre første er interesserede i at byde på ambulanceopgaverne. mbulanceentreprenørerne har hhv. otte, 70 og 220 ansatte.

I Tyskland har man interviewet Arbeiter Samariter Dienst, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe og Malteser Rettungsdienst. Alle er store entreprenører på ambulanceområdet med op til 950.000 årlige assistancer. Deutsches Rotes Kreuz er ikke interesseret i opgaven, men det er de øvrige tre. To organisationer peger på, at i lyset af nødhjælpsorganisationernes tradition herfor bør man i Danmark indføre den tyske model med anvendelse af frivilligt personale. Hvad angår tiden fra indgåelse af kontrakt til overtagelse af driften har to af organisationerne givet tidsangivelser på hhv. 1-3 og op til 6 måneder, hvilket dog af konsulentfirmaet vurderes som urealistisk. Johanniter Unfallhilfe og Arbeiter Samariter Bund gør opmærksom på, at de ikke vil kunne påtage sig redningsopgaver men kun ambulancekørsel.

Annonce