Amt skrinlægger planer om ambulanceudbud – indtil videre

Vejle Amtsråd har foreløbig skrinlagt planerne om at sende ambulancekørselen i udbud for at finde alternativer til Falck. Dermed er en arbejdsgruppes planer om en ny ambulanceoperatør i amtet fra 1. juli i år lagt i skuffen indtil videre. “Vi har i amtet for tiden ingen deadline for, hvornår der skal komme konkurrenter til Falck ambulancerne”, siger formanden for Vejle Amts sundhedsudvalg, Leif Mørch, til Fagbladet.

“Der er ikke tale om, at vi dropper planerne om udbud. Vi har bare erkendt, at det er et større arbejde, end vi havde regnet med, at få afsøgt markedet”, siger Leif Mørch.

En embedsmandsrapport fra april sidste år konkluderede ellers, at amtet kunne finde alternativer til Falck, og at de alternative firmaer kunne være i gang 1. juli i år. Ved at sammenligne med det kommunale Roskilde Brandvæsens ambulancekørsel i Roskilde Amt nåede rapporten frem til et forsigtigt skøn om, at Vejle Amt kunne spare 10 millioner kroner om året ved at få øget konkurrence om ambulancekørselen. En mere omfattende konsulentrapport, der blev offentliggjort i maj i år, tegnede dog et noget mere nuanceret billede af markedssituationen.

Amtspolitikere i Vejle, Ribe og Sønderjylland mødes i september i den politiske styregruppe for sydvestdansk sygehussamarbejde for at drøfte den fremtidige ambulancekørsel. I den forbindelse skal politikerne også drøfte muligheden for at indgå en samdriftsaftale med politiet om vagtcentralfunktionen, som alternativ til udbud af funktionen.

Annonce