Amtsrådsforeningen: Falck overholder aftalen med Vejle Amt

Falck gjorde intet forkert, da redningskorpset sidste år var 17 minutter om at komme frem til en motorcykelulykke, fordi Falck i Horsens ingen ledige ambulancer havde. I stedet måtte en ambulance fra Odder rykke ud. Det er Vejle Amt, der har bedt Amtsrådsforeningen om at komme med en vurdering af, om den såkaldte ambulanceaftale blev overtrådt på grund af den lange udrykningstid.

Men man kan ikke sige, at Falck har har overtrådt aftalen, fordi de måtte hente en ambulance et andet sted fra. Der er altid en risiko for at oplandet bliver tømt for ambulancer, når der sker mange eller store ulykker. Det vurderer vicekontorchef i Amtsrådsforeningen, Kirsten Jørgensen, ifølge Kanal 94. Det er specielt vanskeligt at sige, at Falck har gjort noget forkert, fordi der er tale om en enkeltstående sag.

Vejle Amt har også spurgt, om det er i orden, at Falck beregner responstiden fra det øjeblik man har identificeret adressen på det sted en ulykke er sket, og ikke fra det øjeblik, Falck modtager alarmen. Det er det sådan set ikke, men alligevel anbefaler Amtsrådsforeningen ikke Vejle Amt at føre en sag mod Falck i retten. I stedet foreslår Amtsrådsforeningen, at Vejle Amt taler med Falck om sagen for at forsøge at lave en aftale.

Formanden for sundhedsudvalget i Vejle Amt, Leif Mørck, vil forsøge at overbevise Falck om, at man ikke alene skal se på juraen. Han mener, at man i stedet skal se på ånden i aftalen. Der er – ifølge Leif Mørck – at en udrykning ikke må tage for lang tid. Og hvis et område er ved at blive drænet for ledige ambulancer, så må Falck flytte andre ambulancer dertil, inden der sker ulykker.

Under alle omstændigheder vil han have mere præcise aftaler med firmaer, der skal køre ambulance i fremtiden, hvor der mere præcist er defineret, hvor lang tid en udrykning må tage. Leif Mørck regner ifølge Kanal 94 først med, at der bliver lavet nye aftaler om ambulancekørsel, når kommunalreformen er fuldført.

Annonce