Responstider i Nordjylland når rekordlavt niveau

I det seneste kvartal nåede den gennemsnitlige responstider for ambulancerne i Region Nordjylland ned på 8,39 minutter, og det er den laveste responstid siden den nye kontrakt mellem regionen og Falck trådte i kraft i 2010. Hvis man også indregner regionens akut- og paramedicinerbiler, falder responstiden til 7,59 minutter. Der er dog stor forskel på responstiden i de enkelte kommuner.

Responstiderne i Region Nordjylland opgøres i ”skæve” kvartaler, og det seneste kvartal omfatter august, september og oktober 2011. Her var responstiden altså 8,39 minutter, hvilket er 0,05 minutter bedre end i kvartalet før. I forhold til november 2010 – januar 2011, hvor responstiderne toppede med 9,55 minutter, er ambulancerne i gennemsnit blevet godt et minut hurtigere.

Det servicemål, som er aftalt mellem Region Nordjylland og Falck, er 9,12 minutter, og dermed lever Falck altså nu op til regionens krav.

Responstiden kan også opgøres for 1. vogn på stedet, hvor der udover ambulancer også medregnes paramedicinerbiler og akutbiler, der kan være ankommet til skadestedet før ambulancen – også selv om paramedicinerbilerne i regionen ikke er indsat for at forbedre responstiden, men for at højne den sundhedsfaglige indsats på skadestedet. I det seneste kvartal var responstiden for 1. vogn på stedet 7,59 minutter.

Fordelt på kommuner var det Aalborg Kommune, der med et gennemsnit på 7,36 minutter havde de bedste responstider, efterfulgt af Læsø Kommune med et gennemsnit på 7,50 minutter – og Læsø var i øvrigt også den eneste kommune uden en eneste udrykning, der varede over 20 minutter. Datamaterialet er dog begrænset, for der var kun 21 udrykninger på Læsø. De dårligste responstider har Vesthimmerlands Kommune med et gennemsnit på 10,30 minutter. Frederikshavn Kommune har rekorden, når det gælder antallet af udrykninger med meget lang responstid. Her var der 46 udrykninger, hvor ambulancen var over 20 minutter om at nå frem.

Annonce