Region: Ambulanceberedskabet har nu nået sin maksimale kapacitet

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Efter endnu et halvår med et stigende antal ambulanceudrykninger, så er beskeden fra både politikere og embedsmænd i Region Midtjylland klar: Med det antal ambulancer, som er til rådighed, har ambulanceberedskabet nu nået sin maksimale kapacitet. Regionen arbejder på at reducere antallet af udrykninger, men er ”bekymret for, at disse initiativer ikke vil kunne bringe aktiviteten tilstrækkeligt ned”.

Mange års tendens med flere ambulanceudrykninger fortsætter i Region Midtjylland, og i 1. halvår 2021 steg det samlede antal ambulanceudrykninger og liggende sygetransporter med 6,1 pct. til 81.188.

Præhospitalet i Region Midtjylland har hidtil vurderet, at den store stigning i udrykninger i 2020 og 2021 primært var midlertidig, da man formodede, at den kunne henføres til COVID-19. Men nu ser regionen tegn på, at der blandt andet kan være nogle afledte effekter af pandemien, der formodes at kunne føre til mere permanente aktivitetsstigninger.

Hvor den første del af stigningen således vurderes at skyldes, at flere patienter med mistanke om COVID-19 skulle til udredning på hospitalet, så formoder regionen nu, at den fortsatte stigning skyldes, at COVID-19 har resulteret i en ændret visitationspraksis ved almen praksis og pukkelafvikling på hospitalerne.

Ambulancerne er blevet langsommere

Det stigende antal udrykninger sætter regionens ambulancetjeneste under pres. Fra 1. halvår 2020 til 1. halvår 2021 er andelen af ambulancer, som er fremme indenfor 5 minutter ved de akutte A-kørsler, faldet fra 36,2 pct. til 32,3 pct. Efter 10 minutter var 75,5 pct. af ambulancerne fremme, mod 78,6 pct. sidste år. Det er dog stadig indenfor regionens servicemål.

Derimod er de akutte og hastende udrykninger med hastegrad B, hvor patientens tilstand ikke vurderes som livstruende, hårdt ramt. I 1. halvår 2021 var kun 44,2 pct. af ambulancerne nået frem, når der var gået 15 minutter, mod 50,2 pct. året før. Det er markant under servicemålet på 55 pct.

Regionen arbejder med en række aktivitetsbegrænsende indsatser for kørsler med hastegrad A-D, blandt andet at flere patienter afsluttes i hjemmet og at der sker en bedre visitation.

”Præhospitalet er imidlertid bekymrede for, at disse initiativer ikke vil kunne bringe aktiviteten tilstrækkeligt ned. Præhospitalet vurderer således, at dimensioneringen af ambulanceberedskabet i Region Midtjylland har nået sin maksimale kapacitet”, lyder det fra embedsmændene.

Politikere ønsker langsigtet plan

Politikerne i regionens hospitalsudvalg deler embedsmændenes bekymring. Det blev klart på et møde i udvalget mandag: ”Hospitalsudvalget udtrykte således en bekymring for, at dimensioneringen af ambulanceberedskabet i Region Midtjylland har nået sin maksimale kapacitet samt en bekymring for udviklingen i antallet af kørsler og udviklingen i indlæggelsesmønstre i regionens akutafdelinger.”

Politikerne besluttede samtidig, at de ønsker, at regionen indgår i dialog med almen praksis om rekvireringen af kørsler og vurderingen af hastegraden for disse. Desuden skal regionen udarbejde et forslag til en langsigtet plan for det præhospitale beredskab.

Annonce