Arbejdsgruppe skal sætte gang i udviklingen på det præhospitale område

3F, som organiserer størstedelen af de danske ambulancereddere, vil med en ny arbejdsgruppe sætte skub i udviklingen på det præhospitale område i Danmark. Arbejdsgruppen skal fungere som sparringspartner for Reddernes Udviklingssekretariat i præhospitale spørgsmål, der vedrører redderfaget.

Arbejdsgruppen vil skulle diskutere konkrete emner indenfor det præhospitale område, som berører ambulanceredderne, f.eks. fordele og ulemper ved nationale retningslinjer for reddernes kompetencer. Det skal så bidrage til 3F’s videre arbejde på området.

Gruppens medlemmer er udpeget af Reddernes Landsklub og Reddernes Faglige Klub, således at alle dele af landet er repræsenteret.

Medlemmerne af arbejdsgruppen: Bagerst fra venstre John Larsen (RL), Thomas Johansson (CF), Grethe Gad (RUS), Mikkel Schou (Region Sjælland), Jens Henrik Pedersen (Region Midt). Forrest fra venstre Klaus Riknagel (Region Nord), Jesper Friis (Region H), Kenneth Lübke (Dansk Ambulanceråd), Mikkel Andersen (RUS) og Allan Mose (Region Syd). Det sidste medlem, Allan Petersen (CF), er ikke med på billedet.

Annonce