Arbejdsgruppe skal se på nye opgaver til ambulancereddere

Paramedicinere og ambulancebehandlere i Region Syddanmark vil muligvis få udvidet deres opgavefelt. I hvert fald skal en ny arbejdsgruppe se på, om regionen bør give ambulanceredderne flere kompetencer. Det skal føre til en øget kvalitet i behandlingen, men regionen mener også, at udvidede kompetencer kan gøre det lettere at tiltrække nye reddere.

Arbejdsgruppen nedsættes som udmøntning af Region Syddanmarks budgetforlig, hvor der er aftalt, at der i løbet af 2016 skal gennemføres en undersøgelse af, om paramedicinernes opgavefelt kan udvides for at give en øget udnyttelse af deres uddannelsesmæssige kompetencer. Undersøgelsen er nu udvidet til også at omfatte ambulancebehandlere.

Det er planen, at arbejdsgruppen skal afrapportere i december 2016. Inden da skal den have undersøgt, om der i den nye præhospitalbekendtgørelse er kompetencer, som Region Syddanmark mangler at indføre. Desuden skal arbejdsgruppen se på, hvilke kompetencer, som de øvrige regioner har tillagt ambulanceredderne, og vurdere, om der er nogle af disse kompetencer, som bør indføres i Syddanmark.

En opgave for arbejdsgruppen er endvidere at se på, om man gennem en udvidelse af kompetencerne kan afslutte behandlingen af flere patienter på stedet, ligesom det skal vurderes, om nye kompetencer vil kunne anvendes til at tiltrække de reddere, som der i dag er stor mangel på. Samtidig har arbejdsgruppen imidlertid også fået besked på at sikre, at indførelse af nye opgaver er velovervejede med hensyn relevans, sikkerhed og økonomi.

Arbejdsgruppen har præhospital chef Gitte Jørgensen som formand. Desuden deltager korpslægerne fra Responce og Ambulance Syd samt paramedicinere fra de to ambulancetjenester.

Annonce