Data fra hjertestartere skal hjælpe hjertestoppatienter

De seneste år er andelen af hjertestop, hvor patienten får stød med en hjertestarter, næsten fordoblet. Men selv om hjertestarterne automatisk lagrer værdifulde oplysninger om de første faser af et hjertestop, så bliver disse oplysninger sjældent anvendt. Det vil Region Syddanmark nu gøre noget ved.

Andelen af danskere, der 30 dage efter et pludseligt og uventet hjertestop uden for sygehus stadig er i live, er steget fra 3,8 % i 2001 til 10,1 % i 2010. Det er en markant stigning, som især skyldes to forhold: Andelen af hjertestop, hvor der er givet hjertelungeredning inden ankomst af ambulancen, er mere end fordoblet fra 19 % i 2001 til 58 % i 2011. Og andelen af hjertestop, hvor der er givet stød med hjertestarter, er steget fra 1,4 % i 2001 til 2,5 % i 2011.

Har registreret 9.000 hjertestartere

De seneste år er der opsat tusindvis af hjertestartere i Danmark. I dag er der således på Hjertestarter.dk registreret godt 9.000 hjertestartere, hvoraf størstedelen – næsten 3.000 – er opsat i Hovedstadsområdet.

Men hjertestarterne udnyttes ikke fuldt ud, da data fra hjertestartere, som har været i brug, kun i få tilfælde udlæses. En hjertestarter, der har været i brug, har ellers automatisk lagret data om forløbet, herunder præcis tidsregistrering, oplysning om arytmier, om afgivne stød og oftest også om den iværksatte behandling (hjertemassage og indblæsninger). Det er data, som kan være afgørende for den korrekte videre behandling af patienten, og derfor anbefaler fagfolk, at der bør ske udlæsning af data indenfor 24 timer fra hjertestoppet. Desuden kan de mange data bruges i forskningen.

Hjertestartere skal udlæses i Odense

I dag sker der udlæsning af hjertestartere på Fyn og Sjælland. På Fyn udlæses de på Hjertemedicinsk Afdeling B på Odense Universitetshospital, og på Sjælland aflæses de på AMK-vagtcentralen i Region Hovedstaden. AED-centret i Odense har siden januar 2011 udlæst i alt 60 hjertestartere af 14 forskellige typer. Teknisk er udlæsningen af hjertestartere vanskelig, da hjertestarterne udlæses på mange forskellige måder, f.eks. via infrarød port, kabel, bluetooth, SD-kort mv. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der kun udlæses hjertestartere få steder i landet.

I Region Syddanmark vil man nu styrke AED-centeret ved at samle udlæsning af data fra alle hjertestartere i regionen hos centeret. I forvejen vil patienter, som er genoplivet efter hjertestop i Region Syddanmark, ofte blive indlagt på eller overflyttet til Hjertemedicinsk Afdeling B. Fremover skal hjertestarteren derfor medbringes i ambulancen eller helikopteren, hvis den har været monteret på en patient, uanset om den har afgivet stød eller ej, og uanset om patienten efterfølgende er levende eller død. Derefter sørger AED-centeret for at udlæse relevante data, reetablere hjertestarteren, så den er fuldt funktionsdygtig, og herefter returnere den med et fragtfirma til ejeren. Regionen dækker alle udgifter til reetablering af anvendte hjertestartere, herunder udgifter til elektroder, batteri og engangskit.

Det skønnes, at der vil skulle foretages ca. 50 udlæsninger af hjertestartere om året i Region Syddanmark. Hjertestarterudlæsningen vil medføre en udgift på 100.000 kr., som især skal dække forsendelse og reetablering af hjertestartere.

Annonce