Bankgaranti fra BIOS kan redde Region Syddanmark fra kæmpetab

Arkivfoto

Fredag eftermiddag bliver det afgjort, om BIOS skal køre ambulancer i Region Syddanmark fra på tirsdag. Regionen har meldt ud, at tilsyneladende misvisende oplysninger om BIOS’ vagtplaner gør, at der ikke længere er tillid til selskabet, og Kammeradvokaten er blevet inddraget. En bankgaranti på 55 mio. kr. fra BIOS kan dog delvist redde regionen fra kæmpetab, hvis kontrakten opsiges.

Region Syddanmark og BIOS har både torsdag og natten til fredag arbejdet med at gennemgå den vagtplan, der ellers den 5. august 2015 blev præsenteret som komplet. Dengang foretog embedsmænd fra regionen med sundhedsdirektør Jens Elkjær i spidsen det, som regionen selv betegnede som en grundig gennemgang af vagtplanen, og regionen konkluderede følgende: ”Gennemgangen var overbevisende og viser, at vagtplanen er baseret på reddere, som BIOS har kontrakt med, og at planen er udarbejdet med respekt for arbejdsmiljøreglerne”. Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) udtalte i den forbindelse: ”Nu har vi minutiøst været igennem vagtplanen sammen med BIOS og kan konstatere, at den er stram, men hænger sammen”.

Vagtsat uden aftale

Siden da har BIOS ifølge selskabets egne oplysninger ansat omkring 20 reddere yderligere, men onsdag aften udsendte BIOS’ danske ledelse imidlertid en e-mail til alle reddere med bl.a. følgende indhold:

“Vi skal have vagtplanen helt på plads nu. Derfor har jeg bedt vores planlæggere om at vagtsætte jer på de resterende ledige vagter uden at træffe aftale med jer forinden. Skulle I blive præsenteret for en vagtplan med yderligere vagter, som er helt umulige for jer, vil jeg bede jer rette henvendelse herom til jeres ambulancechef eller teamleder, så vi kan finde en løsning.”

Region overvejer opsigelse

Oplysningen om, at vagtplanen alligevel ikke er på plads, fik torsdag aften Region Syddanmark til at betegne situationen som alvorlig, og ifølge lokale medier har regionen mistet tilliden til BIOS og ønsker at opsige den 10-årige kontrakt om ambulancekørsel. Det vil forudsætte, at regionen kan påvise, at der er – eller vil ske – en misligholdelse af kontrakten, hvilket vil kunne være tilfældet, hvis BIOS har misinformeret regionen om september-vagtplanen. Afgørelsen træffes på et ekstraordinært møde i regionsrådet, som starter fredag kl. 15.

En opsigelse vil imidlertid kunne blive dyr for Region Syddanmark. Udover at der sandsynligvis vil komme et erstatningskrav fra BIOS, så forventede regionen, at der i de første fem år af kontrakten ville kunne spares 52 mio. kr. om året ved at vælge BIOS, mens besparelsen i de sidste fem år stiger til 79 mio. kr. Vælger regionen at forlænge kontrakten med Falck midlertidigt og derefter gennemføre et nyt udbud, vil en væsentlig del af den besparelse formentlig gå tabt – samtidig med, at der efter Falcks opkøb af Responce næppe kommer bud fra andre end Falck.

En midlertidig forlængelse af kontrakten med Falck vil heller ikke være ukompliceret, da en række af Falcks reddere i Region Syddanmark har sagt op med virkning fra månedsskiftet, enten for at overgå til BIOS, for at gå på efterløn eller for at arbejde for Falck i andre regioner. Således har Falck allerede nu 67 ledige stillinger i regionen, og en række af BIOS’ 370 reddere vil muligvis skulle returnere til Falck, for at Falck fuldt ud kan fortsætte ambulancekørslen.

En bankgaranti fra BIOS kan imidlertid nedbringe Region Syddanmarks tab, hvis regionen vælger at opsige BIOS-kontrakten. I alt har det hollandske selskab således stillet en garanti på 55,3 mio. kr. Garantien dækker BIOS’ opfyldelse af de kontraktmæssige forpligtelser.

Annonce