BIOS gav anbefaling til sig selv

I Region Syddanmarks ambulanceudbud skulle ambulanceoperatørerne dokumentere, at de havde erfaring fra en tilsvarende opgave. Det skulle ske ved at indsende en anbefaling fra en kunde. Hollandske BIOS’ anbefaling kom imidlertid fra selskabet AZRR, som er BIOS’ datterselskab og har samme direktør. Og det burde have diskvalificeret BIOS, mener ekspert.

Over for Fyens Stiftstidende betegner Erik Hørlyck, der er advokat og ekspert i EU-udbud, det som yderst uheldigt, at BIOS’ anbefaling kommer fra et datterselskab:

”Når der har været et krav om, at man har skullet vedlægge en attest fra en kunde, og BIOS har vedlagt en fra sit eget selskab, burde BIOS have været diskvalificeret fra overhovedet at deltage i udbuddet. For så har BIOS ikke opfyldt minimumskravene”, siger Erik Hørlyck.

Også juraprofessor Michael Steincke fra Aarhus Universitet mener, at anbefalingen er et problem. ”En anbefaling får en noget anden klang, når man anbefaler sig selv. Det ville have været oplagt, at BIOS havde fået en anbefaling fra det hollandske sundhedsministerium. Det lyder som noget, regionen burde have undersøgt, inden den gik videre med udbuddet”, siger Michael Steinicke til Fyens Stiftstidende.

Formanden for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), henviser imidlertid til, at regionen har fået juridisk rådgivning om udbudsforløbet. ”Hvis det viser sig at være et problem, skal jeg have fyret alle de advokater, jeg har ansat”, siger Thyge Nielsen.

I øjeblikker behandler Klagenævnet for Udbud en klage, som Falck har indgivet over udbuddet. Klagenævnet har imidlertid besluttet, at klagen ikke skal have opsættende virkning, og hvis klagenævnet skule nå frem til, at BIOS burde have været diskvalificeret, vil det derfor formentlig ikke føre til, at BIOS ikke skal køre de fynske og sydjyske ambulancer. I stedet vil Falck kunne fremsætte et større erstatningskrav mod regionen.

Annonce