Hovedstadens Beredskab: Vi er kede af udbudsresultatet

Hovedstadens Beredskab havde budt ind på at køre ambulancer i to af de fem områder, som Region Hovedstaden havde sendt i udbud. Men det fælleskommunale beredskab tabte udbuddet. Dermed er det efter 100 år slut med kommunale ambulancer i hovedstaden. Hos Hovedstadens Beredskab er man på vegne af både borgere og medarbejdere kede af resultatet.

I over 100 år har brandvæsenerne i København og på Frederiksberg drevet ambulancetjeneste, men nu er det slut. Det fælleskommunale Hovedstadens Beredskab havde budt ind på to af de fem delaftaler, som Region Hovedstaden havde sendt i udbud, men beredskabet har ikke vundet nogen delaftaler.

”Hovedstadens Beredskab har afgivet tilbud på den kommende ambulancekontrakt, men har desværre ikke vundet. Som et samlet beredskab i hovedstaden er det meget ærgerligt, at der fra 2023 ikke længere er ambulancetjeneste i Hovedstadens Beredskab. Særligt henset til den store faglige og personalemæssige synergi, der er i at have brandvæsen og ambulance samlet i et stort hovedstadsområde”, siger beredskabsdirektør Jakob Vedsted Andersen fra Hovedstadens Beredskab.

Satsede på arbejdsmiljø

Beredskabsdirektøren peger imidlertid også på en mulig årsag til, at beredskabet ikke kunne konkurrere med Falck og regionens egen ambulancetjeneste:

”Det er ingen hemmelighed, at ambulancetjenesten i Danmark er hårdt presset på mandskabsmangel samt et meget højt arbejdspres. Vi havde i vores tilbud taget højde for, hvordan vi kan sikre en ambulancetjeneste, hvor både arbejdsmiljø og sundhedsfaglig kvalitet er i top”, siger Jakob Vedsted Andersen – og fortsætter:

“Nu påbegynder en vigtig, men også svær, proces med at varetage en sikker drift af ambulancetjenesten frem til 2023”.

Beredskabsdirektøren tilføjer, at Hovedstadens Beredskab gerne vil kvittere over for Falck for et godt samarbejde og ønske dem tillykke med den kommende kontrakt.

Et fagligt ambitiøst tilbud

”Hovedstadens Beredskab har de mest dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere i den danske ambulancetjeneste. I det tilbud, vi har afgivet, har vi afgivet et fagligt ambitiøst tilbud, hvor vi har lagt vægt på patientsikkerhed, sundhedsfaglig kvalitet og i høj grad personaletrivsel, hvor fastholdelse af medarbejdere er i højsædet. En lang tradition er slut og det er vi både på borgerne og medarbejdernes vegne kede af”, siger ambulancechef Kenneth Gøtterup fra Hovedstadens Beredskab.

Hovedstadens Beredskabs ambulancekontrakt ophører pr. 1. februar 2023.

Annonce