Corona-virus: Har plan for færre akutlægebiler

Foto: Region Midtjylland

I den aktuelle COVID-19-situation er der en risiko for, at opstår udbredt sygdom blandt lægerne på akutlægebilerne, eller at der bliver et så stort træk på lægerne på hospitalerne, at de ikke kan anvendes på akutlægebilerne. Derfor har Region Midtjylland nu lagt en plan for, hvordan antallet af akutlægebiler kan nedskaleres.

Region Midtjylland har 10 akutlægebiler, som er fordelt på forskellige baser i regionen, men som kan dække ind for hinanden. Regionens politik er, at akutlægebilerne så vidt muligt skal forblive i drift under den nuværende situation med COVID-19.

Kan få mangel på læger

Der kan dog blive behov for at nedskalere i antallet af akutlægebiler i regionen. Dette kan ske, hvis der opstår udbredt sygdom blandt de præhospitale akutlæger, der er speciallæger i anæstesi, eller hvis der på grund af mange syge med COVID-19 bliver et stort træk på speciallægerne i anæstesi på hospitalerne.

Hvis en sådan situation opstår, foreslås regionens embedsmænd nu følgende plan:

  • Hvis 1 akutlægebil er ude af drift: På baggrund af den samlede beredskabssituation vurderes det, hvilken akutlægebil der tages ud af drift. Det foreslås som udgangspunkt, at enten akutlægebilen i Lemvig, akutlægebilen i Ringkøbing eller akutlægebilen i Grenaa tages ud af drift.
  • Hvis 2 akutlægebiler er ude af drift: På baggrund af den samlede beredskabssituation vurderes det, hvilke akutlægebiler der tages ud af drift. Det foreslås som udgangspunkt, at akutlægebilerne i Grenaa og Lemvig eller akutlægebilerne i Grenaa og Ringkøbing tages ud af drift.
  • Hvis 3 akutlægebiler er ude af drift: På baggrund af den samlede beredskabssituation vurderes det, hvilke akutlægebiler der tages ud af drift. Det foreslås som udgangspunkt, at akutlægebilerne i Grenaa, Lemvig og Ringkøbing tages ud af drift.
  • Hvis 4 akutlægebiler er ude af drift: På baggrund af den samlede beredskabssituation vurderes det, hvilke akutlægebiler der tages ud af drift. Det foreslås som udgangspunkt, at enten akutlægebilerne i Grenaa, Lemvig, Ringkøbing og Silkeborg eller akutlægebilerne i Grenaa, Lemvig, Ringkøbing og Viborg tages ud af drift.
  • Hvis 5 akutlægebiler er ude af drift: På baggrund af den samlede beredskabssituation vurderes det, hvilke akutlægebiler der tages ud af drift. Det foreslås, at enten akutlægebilerne i Grenaa, Lemvig, Ringkøbing, Silkeborg og Viborg eller akutlægebilerne i Grenaa, Lemvig, Ringkøbing, Viborg eller Herning eller akutlægebilerne i Grenaa, Lemvig, Ringkøbing, Silkeborg eller Herning tages ud af drift.

Regionen oplyser, at de pågældende akutlægebiler er valgt, fordi der er tale om lavaktivitetsberedskaber, som har forholdsvist få kørsler.

Paramedicinerambulancer kan kompensere

”AMK-vagtcentralen vil samtidig under hensyntagen til den samlede beredskabssituation forsøge at flytte et paramedicinerbemandet ambulanceberedskab til det område/de områder, hvor akutlægebilen/akutlægebilerne er taget midlertidigt ud af drift. Det betyder, at området/områderne, hvor akutlægebilen evt. tages midlertidigt ud af drift, så vidt muligt vil være dækket af med et ambulanceberedskab, hvor redderne har flere kompetencer. Ambulanceredderne vil samtidig – som i dag – kunne konferere med lægen i AMK-vagtcentralen eller på en af akutlægebilerne. Derudover vil det ligesom i dag være muligt at rekvirere en akutlægehelikopter til de mest syge og tilskadekomne patienter, der har lang afstand til akut lægehjælp. Det vil blive prioriteret at bemande akutlægehelikopterne, så de kan opretholde normal drift. Patienterne vil altså fortsat være sikret præhospital lægehjælp, hvis de bliver alvorligt akut syge eller kommer alvorligt til skade”, oplyser regionen.

Regionspolitikerne skal i morgen tage stilling til planen. Embedsmændene lægger endvidere op til, at regionsrådet vil blive orienteret, hvis der opstår en situation, hvor der er behov for nedskalering i antallet af akutlægebiler.

Annonce