Sygeplejerskebemandet akutbil i Herning er på vej mod nedlæggelse

Den seneste tids kritik af det præhospitale beredskab i Vestjylland ser nu ud til at få konsekvenser. Regionspolitikerne ønsker, at den nuværende model, hvor lægebilen i Herning bemandes med en læge, som også har opgaver på det lokale hospital, opgives, og at der i stedet etableres en traditionel lægebilsordning. Samtidig skal den nuværende akutbil, som bemandes med en anæstesisygeplejerske, nedlægges.

De læger ved regionshospitalet i Herning, som i dag bemander den lokale lægebil, samtidig med at de har vagt på hospitalet, klagede i sidste måned over, at de for ofte bliver sendt på udrykninger. Det går ud over deres opgaver på hospitalet, og da de samtidig afsendes både en ambulance og en akutbil med redder og anæstesisygeplejerske, møder der ofte helt unødigt tre køretøjer og seks redningsfolk frem hos patienten.

Senest har narkoselæge Bo Nees Iversen så i et debatindlæg kritiseret modellen, hvor lægerne både har vagt på akutlægebilen og på hospitalet, og han har foreslået, at der i stedet etableres traditionelle lægebiler, hvor lægen ikke har andre opgaver, og hvor lægen assisteres af en redder.

Bo Nees Iversens forslag ser nu ud til at blive en realitet, i hvert fald i Herning. Forretningsudvalget i Region Midtjylland har nemlig sat regionens embedsmænd til at udarbejde et forslag til at udbygge akutlægebilen i Herning til en fuldt tilgængelig og døgndækkende lægebilsordning. Samtidig skal den nuværende tre-deling af beredskabet afskaffes ved at man nedlægger den sygeplejerskebemandede akutbil. Forslaget skal forelægges til politisk drøftelse i næste måned.

Den tilsvarende ordning i Holstebro ser ikke ud til at blive berørt.

Annonce