Reddere tvivler på at ny lægevagtsordning kan hænge sammen

Foto: Henrik Brøns

Næste år vil ambulancereddere få en central rolle i Region Midtjyllands lægevagt. Sammen med sygeplejersker skal de nemlig varetage hjemmebesøgene om natten. Men 10 pct. af ambulancestillingerne i regionen er i øjeblikket ubesatte, og derfor tvivler Reddernes Fagforening på, at den nye ordning kan gennemføres uden at gå på kompromis med reddernes arbejdsmiljø.

Fra 1. marts 2024 overtager Region Midtjylland selv driften af regionens lægevagtsordning i tidsrummet fra kl. 23 til kl. 8. Regionen har i den forbindelse besluttet, at speciallæger i almen medicin skal tage imod opkald og varetager visitationsopgaven om natten, mens sygebesøg i hjemmene skal udføres af paramedicinere, erfarent ambulancepersonale eller sygeplejersker.

Men det er en beslutning, der vækker stor bekymring hos Bent Holst Sørensen, som er bestyrelsesmedlem i Reddernes Fagforening og selv er ambulanceredder i Region Midtjylland:

”I forvejen er 10 procent af ambulancereddernes stillinger ubesatte. Og der er et kørselsmønster i regionen, hvor flere af bilerne ofte er meldt ude af drift. Derfor kan jeg slet ikke se, at det nye tiltag kan lade sig gøre p.t. Regionens folk flygter væk fra redderfaget på grund af arbejds- og lønforholdene, og nu vil Region Midt så lige presse citronen endnu mere. Det ligner ønsketænkning fra regionens side og er meget langt væk fra virkeligheden”, siger Bent Holst Sørensen.

Løn og uddannelse skal følge med

Hos Reddernes Fagforening frygter man, at der reelt er tale om en større spareøvelse. ”Det ser ud som om, at de på tegnebrættet tror, de i et snuptag kan foretage en sparerunde. De tror, at de kan spare lægernes løn og lade redderne og andet sundhedspersonale betale regningen. Region Midtjylland sparer også rigtig mange penge med denne manøvre. Men ud fra den nuværende bemandingssituation, kan jeg slet ikke se, at det kan implementeres, uden at man går endnu mere på kompromis med reddernes arbejdsmiljø og lønforhold. Og dermed forværrer man redderflugten”, mener Bent Holst Sørensen.

Bent Holst Sørensen er dog ikke afvisende overfor, at ambulancereddere som en del af lægevagten på sigt kan være en god idé. Men han påpeger, at både løn og uddannelse bør følge med det nye ansvars- og kompetenceområde, som den nye lægevagtsordning lægger op til:

”I Reddernes Fagforening arbejder vi for en professionsbachelor i paramedicin. Et forslag som Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler også støtter, og uddannelsen vil netop kunne bruges i den slags jobfunktioner. Opgaven med lægevagtsordningen er i sig selv spændende. Jeg er sikker på, at redderne kan løfte opgaven med de rette arbejds-, løn- og uddannelsesvilkår, men det tager tid at nå dertil. Og Præhospitalet i Region Midt er ikke klar til at løfte opgaven endnu, og det kommer til at gå ud over borgerne”, siger Bent Holst Sørensen.

Annonce