Minister: Brandberedskab til søs giver fleksibel udnyttelse af kapaciteten

Arkivfoto: Lasse Christiansen

I en nylig ændring af beredskabsloven har Forsvarsministeriet lagt op til, at de nuværende to brandberedskaber til søs skal ændres til ét – og at Beredskabsstyrelsen måske skal overtage opgaven fra Østjyllands Brandvæsen og Falck. Men nu slår forsvarsminister Peter Christensen fast, at det nuværende beredskab giver en fleksibel udnyttelse af de eksisterende kapaciteter.

I dag driver Østjyllands Brandvæsen et beredskab til bekæmpelse af brande på skibe til søs, som dækker Vestdanmark, mens Falck driver et tilsvarende beredskab, som dækker Østdanmark. Sidste år koste det samlede beredskab 1,1 mio. kr., mens regningen i år ventes at lande på 1,6 mio. kr. Forskellen skyldes, at der hvert andet år gennemføres særlig uddannelse.

Transporten til og fra et brændende skib forestås af Forsvarets eksisterende redningshelikopterkapacitet, som er på 15 minutters varsel i de lyse timer og 30 minutter om natten, medmindre transporten foregår med skib. Der er således ikke etableret særlige strukturer med det formål alene at afvente, at et skib til søs får brand om bord. Beredskabet er bl.a. af hensyn til helikopternes andre opgaver fleksibelt både med hensyn til, hvorfra en helikopter disponeres, samt med hensyn til, på hvilken geografisk lokation mandskab og materiel opsamles.

De to brandberedskaber er på varsel til opsamling forskellige steder i landet på en af For- svarets godkendte helikopterlandingspladser. Indsatsområdet for begge brandberedskaber er som udgangspunkt det danske SAR-område. Det vestlige beredskab skal være klar til opsamling inden for 60 minutter på udvalgte lokationer, og det østlige beredskab skal være klar inden for 30-45 minutter, hvis opsamlingen sker i det storkøbenhavnske område, og inden for 45-60 minutter, hvis opsamlingen sker uden for det storkøbenhavnske område. Opsamlingstiderne er aftalt mellem Beredskabsstyrelsen, Falck og Østjyllands Brandvæsen

Forsvarsministeriet har lagt op til, at beredskabet kan blive drastisk ændret. Efter den seneste ændring af beredskabsloven kan Beredskabsstyrelsen således vælge at reducere beredskabet, så der kun er ét beredskab tilbage. Desuden kan Beredskabsstyrelsen vælge at overtage opgaven selv. Men forsvarsminister Peter Christensen mener tilsyneladende ikke, at der er problemer med det nuværende beredskab:

”Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at det nuværende beredskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs er fleksibelt indrettet i forhold til udnyttelse af de eksisterende kapaciteter i Danmark”, slår forsvarsministeren således fast.

Annonce