Danmark har nu 448 paramedicinere

Arkivfoto: Lasse Christiansen

De fleste regioner satser på paramedicinere som en vigtig del af det præhospitale beredskab, og der er nu uddannet 448 paramedicinere i Danmark. Det viser en opgørelse fra regionerne. Flest paramedicinere er der i Region Hovedstaden, hvor der er blevet uddannet 170 paramedicinere, mens der i Region Sjælland er uddannet 126. Region Midtjylland har færrest paramedicinere.

Regionernes opgørelse over antallet af uddannede paramedicinere er foretaget kort før årsskiftet og viser altså, at der er uddannet 448 paramedicinere, som fordeler sig på 170 i Region Hovedstaden, 126 i Region Sjælland, 72 i Region Syddanmark, 55 i Region Nordjylland og 25 i Region Midtjylland.

Samtidig viser opgørelsen, at det i gennemsnit koster omkring 60.000 kr. i kursusafgift af uddanne en paramediciner. Hertil kommer udgifter til paramedicinernes 10 dages sygehuspraktisk, som varierer fra region til region, men som f.eks. i Region Sjælland vurderes at koste 15.000 kr. pr. paramediciner.

Regionerne har også opgjort, hvor mange ambulancebehandlere, som er blevet uddannet i perioden 2002-2012. Det drejer sig om i alt 1.295 behandlere, fordelt på 339 i Region Hovedstaden, 286 i Region Syddanmark, 276 i Region Midtjylland, 251 i Region Sjælland og 143 i Region Nordjylland.

Annonce