FOA kræver klar besked fra Samariten

FOA retter nu henvendelse til Samariten for at få svar på, om grundlaget for den overenskomst, der blev aftalt i sidste uge, fortsat er til stede. Det sker efter, at Samariten har kastet håndklædet i ringen i Region Sjælland. Samtidig opfordrer FOA til, at regionerne selv overtager den ambulancekørsel, som Samariten nu har opgivet.

Samariten vandt også et område i København, da Region Hovedstaden gennemførte et udbud af ambulancedriften. Dette område er hidtil blevet drevet af Københavns Brandvæsen. Samariten og FOA indgik i sidste uge en overenskomst, som sikrer de ansatte, at deres løn- og ansættelsesvilkår ikke ændres i forhold til de hidtidige vilkår ved Københavns Brandvæsen. Samariten har således tiltrådt FOA”s overenskomst med Københavns Brandvæsen.

“Vi kan se, at Samariten AB nu har meldt afbud til både Region Midt og Region Sjælland. Kapitalgrundlaget for at drive ambulancekørsel er ikke til stede. Der er ingen grund til, at FOA’s hovedbestyrelse tager stilling til overenskomsten med Samariten, hvis selskabet også melder afbud her på grund af pengemangel”, siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA. Han henviser til, at Samariten AB i drøftelserne med FOA hidtil har givet udtryk for, at man har den nødvendige kapital og sikkerhedsstillelse til rådighed – men at man nu siger noget andet til Region Sjælland.

“Det er både de ansatte og borgerne, der med rette kan føle sig utrygge som følge af dette her. Derfor haster en afklaring”, mener Dennis Kristensen.

FOA er ikke imponeret over regionernes arbejde for at få ambulancekørslen i udbud. “Udbudsrunderne har vist meget store svagheder – med meget store forskelle i priserne, og med usikkerhed om, hvorvidt de modtagne tilbud kom fra seriøse selskaber med forholdene i orden. Og med en betydelig utryghed – først og fremmest for borgerne, der ikke kan vide, hvilke vilkår, der vil gælde for ambulancekørsel”.

“Regionerne har ønsket at prøve Falcks priser af i åben og fri konkurrence. Den kontrol af prisniveauet for ambulancekørsel i Danmark siver nu lige så stille væk mellem fingrene på regionerne. Resultatet kan blive, at Falcks monopol på ambulancekørsel ender med at blive endnu mere omfattende, fordi Region Hovedstaden har gennemført udbuddet på en måde, som amputerede Københavns Brandvæsen fra at kunne deltage i udbuddet på fair vilkår”, lyder det fra Dennis Kristensen.

“Hvis regionerne ønsker kontrol med priserne for ambulancekørsel, så er den eneste reelle mulighed, at regionerne fører den ambulancekørsel, som Samariten opgiver, over i offentligt regi, således at regionerne får reel indsigt i og reel kontrol med prisdannelsen på ambulanceområdet”, siger Dennis Kristensen.

Annonce