Førstehjælps-ildsjæle i Blåvand får status som akuthjælpere

En gruppe frivillige førstehjælpere i Blåvand rykker ud via førstehjælperordningen Danmark Redder Liv. Som førstehjælper bliver man kaldt ud, hvis personer i ens nærområde får hjertestop. Men gruppen i Blåvand ønsker at hjælpe til i endnu flere situationer, og derfor er der nu udsigt til, at Region Syddanmark vil etablere en formaliseret akuthjælperordning i Blåvand.

Hidtil har gruppen i Blåvand fungeret som førstehjælpere. Førstehjælperne bliver kaldt ud til hjertestop, mens akuthjælperne bliver kaldt ud til flere typer opgaver, eksempelvis trafikuheld og sygdom. Derudover er akuthjælperne organiseret i foreninger, der dækker et bestemt område.

En frivillig akuthjælperordning er en god løsning for en by som Blåvand, siger formanden for Region Syddanmarks præhospitaludvalg, Mads Skau (V):

”Jeg bliver simpelthen så glad, når der er mennesker, der ønsker at tage et medansvar i deres lokalområde. Når vi har en gruppe mennesker, der er så dedikerede førstehjælpere, som dem i Blåvand, så giver det også god mening, at vi hjælper dem til at varetage de frivillige opgaver, som både vi og de mener, at de kan håndtere”.

Den kommende akuthjælperordning bliver et supplement til det professionelle beredskab. Den kommer til at koste cirka 40.000 kr. årligt. Pengene går blandt andet til udstyr og uddannelse. Forventningen er, at man kan samle et korps af akuthjælpere på ca. 15 personer.

Annonce