Samariten står med ryggen mod muren

Mens den generelle økonomiske krise tilsyneladende bliver dybere og dybere for hver dag, så leder Samariten i øjeblikket efter en investor, som vil poste en kvart milliard i selskabet. Lykkes det ikke indenfor et par uger, mister Samariten de tre ambulancekontrakter, som de har vundet. Men hvis det går galt for Samariten i Danmark, så vil de svenske aktiviteter sandsynligvis blive trukket med i faldet, for Samariten kan i så fald vente et stort erstatningskrav fra regionerne. Og selv hvis det lykkes for Samariten at finde en investor, så ser tidsplanen mere kritisk ud end nogensinde. Samariten har nemlig brugt to måneder på at komme sig over chokket over at have vundet udbuddene, og nu har selskabet kun otte måneder til at etablere 40 stationer, købe 100 ambulancer og ansætte 700 medarbejdere.

Samariten skal i løbet af december stille med bankgarantier til de tre regioner, hvor selskabet har vundet ambulancekørsel de seneste måneder, samt en garanti til Mercedes, som skal levere ambulancer til selskabet. Bankgarantierne udgør angiveligt mellem 50 og 70 millioner, og det ser ikke ud til, at Samariten kan skaffe beløbet uden at få en ny investor med på vognen. Hvis Samariten ikke kan stille med bankgarantierne, er der tale om en misligholdelse, og Samariten vil så miste de tre ambulancekontrakter. Derefter kan regionerne vælge at benytte et andet af de tilbud, som de har modtaget, og som stadig er bindende for tilbudsgiverne frem til årsskiftet. Regionerne kan også vælge at sende ambulancekørslen i udbud igen eller eventuelt at hjemtage opgaven.

Risikerer erstatningskrav fra regioner

Men hvis Samariten må opgive i Danmark, så vil det sandsynligvis udløse et erstatningskrav fra de tre regioner. I princippet vil regionerne have krav på en erstatning, der dækker regionernes tab ved at skulle benytte et andet tilbud eller gennemføre et nyt udbud. I Region Sjælland var Samaritens tilbud ca. 100 mio. kr. billigere end Falcks, og da kontrakten har en løbetid på fem år, vil regionen således i princippet kunne kræve en erstatning på 500 mio. kr. fra Samariten, hvis regionen i stedet for Samaritens tilbud må benytte Falcks.

Samariten har imidlertid endnu ikke oprettet et dansk datterselskab, og tilbuddene på ambulancekørslen er derfor afgivet af Samariten Ambulans AB, som er Samaritens svenske selskab – og som ved sidste regnskabsårs slutning havde en egenkapital på 1,3 mio. kr. Et erstatningskrav fra regionerne vil derfor blive rettet mod samme selskab, som står for den svenske ambulancekørsel, og at dømme efter selskabets nuværende finansieringsproblemer vil Samariten Ambulans AB næppe kunne overleve selv et moderat erstatningskrav.

Samaritens trængte økonomi kan dog føre til, at regionerne opgiver at rejse et erstatningskrav – ud fra en betragtning om, at man ikke kan klippe håret af en skaldet. Det vil imidlertid sende et signal til fremtidige bydere på ambulancekørslen om, at det er omkostningsfrit at løbe fra et tilbud, og derfor vil regionerne formentlig under alle omstændigheder vælge at rejse erstatningskravet.

Logistisk udfordring af dimensioner

Men selv hvis det lykkes for Samariten at finde en risikovillig investor, så står selskabet stadig over for noget, der ligner en af de største logistiske udfordringer i dansk erhvervshistorie.

Selv om det er 2½ måned siden Samariten vandt sin første – og mest omfattende – ambulancekontrakt, så har selskabet tilsyneladende først påbegyndt de egentlige forberedelser for få dage siden. Ifølge oplysninger fra Samariten selv er resultatet af udbuddet nemlig kommet så meget bag på selskabet, at de åbenbart har brugt 2½ måned på at sunde sig og på at skaffe finansiering. De tre første danske medarbejdere er således først blevet ansat indenfor den seneste uge.

I den mellemliggende tid har der kun været sporadiske forsøg på at få gang i arbejdet med at etablere en dansk infrastruktur. Samariten har således angiveligt kontaktet en kommunal ambulancetjeneste og først spurgt, om de ville fungere som underleverandør for Samariten – og derefter tilbudt, at ambulancetjenesten kunne overtage en del af Samaritens kontrakt. Endvidere har Samariten rettet henvendelse til mellemledere i Falck for at drøfte muligheden for at leje plads på de enkelte Falck-stationer.

Forsinkelsen på 2½ måned sætter imidlertid Samariten under yderligere tidspres, for om bare otte måneder skal ca. 40 stationer stå klar, 100 ambulancer skal være leveret og klar til udrykning, ca. 700 medarbejdere skal være ansat og en dansk organisation skal være bygget op fra grunden.

Image og troværdighed i bund

Samaritens selvvalgte tænkepause og de mange negative historier om selskabet har imidlertid gjort en i forvejen svær opgave endnu sværere. Hvor mange politikere fra starten så Samariten som en kærkommen konkurrent til Falck, så står politikerne i dag i kø for at kritisere det svenske selskab, og derfor skal Samariten næppe vente den store forståelse fra politikerne, hvis Samariten f.eks. ønsker at få en forlænget frist til at stille med bankgarantierne.

Også i medierne er Samariten i øjeblikket i strid modvind. Hvor udbuddene hidtil primært har været dækket i fagmedierne, så er Samaritens finansielle problemer blevet tophistorie i både landsdækkende og lokale medier, og med den stærkt kritiske vinkel i massemedierne kan Samariten også forvente kritisk opmærksomhed, hvis selskabet får etableret sin ambulancetjeneste i Danmark.

Yderligere er Samaritens image blandt redderne, som selskabet ellers er 100% afhængigt af, i bund, og det vil gøre rekrutteringsprocessen særdeles vanskelig – selv om de kommende ca. 700 medarbejdere i selskabet nu skal findes på under otte måneder.

Samaritens opgave bliver heller ikke lettere af, at selskabets troværdighed har lidt stor skade de seneste uger. Indtil for få dage siden insisterede Samariten således på, at selskabet havde finansieringen i orden, og først da dagbladet Børsen kunne afsløre, at Samariten desperat søger efter investorer, der vil skyde en kvart milliard i selskabet, erkendte Samariten åbent, at finansieringen på ingen måde er på plads. Dermed har regionerne også først fået information om problemerne få uger før kontrakterne efter planen skal underskrives. Samariten har også adskillige gange oplyst, at det fra starten har været selskabets mål at få kontrakter med to eller flere regioner i Danmark, og det oplyses fortsat på selskabets hjemmeside. Men samtidig har Samariten nu erkendt, at det faktisk kom helt bag på selskabet, at de har vundet så mange kontrakter i Danmark.

Set fra Samaritens synsvinkel er der imidlertid ét positivt element i det hele: Hvis det mod alle odds både lykkes for Samariten at skaffe finansiering, etablere en velfungerende ambulancetjeneste og endda også tjene penge, så kan Samariten forvente at blive en af de mest beundrede erhvervsvirksomheder i Danmark.

Annonce