Den digitale præhospitale patientjournal skal i udbud

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

De danske regioner har besluttet at gå i udbud med en digital præhospital patientjournal (PPJ) med tilhørende vedligehold og support, som skal anvendes i ambulancer, akutlægebiler, akutlægehelikoptere, AMK-vagtcentraler og på hospitalerne i alle regioner. Udbuddet omhandler både journalsystemet samt den hardware systemet afvikles på.

I første omgang ønsker regionerne en dialog med markedet forud for udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Formålet med dialogen er at indsamle viden om eventuelle eksisterende løsninger på markedet samt at drøfte muligheder og idéer, som kan fremtidssikre et PPJ-system. Hertil kommer et ønske fra regionerne om at få en pejling af interessen fra markedet i et samarbejde om et PPJ-system samt vedligeholdelse og support heraf.

Interesserede virksomheder kan tilmelde sig markedsdialogen.

Regionerne forventer først at starte selve udbuddet i juni 2022.

Annonce