Udskyder plan om dansk ambulance med el- eller hybridteknologi

Egentlig var det planen, at Samsø i 2022 skulle have Danmarks første ambulance med en motor baseret på el- eller hybridteknologi. Men efter at Samsø Redningskorps har prøvekørt el-køretøjer fra Mercedes (eSprinter) og fra VW (e-Crafter) er planerne udskudt. Vurderingen er nemlig, at der ikke på nuværende tidspunkt kan leveres køretøjer med tilstrækkelig rækkevidde.

Region Midtjylland og Samsø Redningskorps indgik i 2020 en 10-årig ambulancekontrakt. I kontrakten blev der fastsat en plan for udskiftning af de to nuværende ambulancer, selv om begge har kørt under 30.000 km.

Planen var dengang, at der i 1. halvår 2022 skulle indkøbes en ny ambulance med en motor baseret på el- eller hybridteknologi, og at der i 1. halvår 2025 skulle indkøbes endnu en ny ambulance med motor, der som udgangspunkt var baseret på el-teknologi eller andre fossilfrie teknologier. Derefter ville de nuværende ambulancer overgå til at være reservekøretøjer.

Har testet to køretøjer

I mellemtiden har Samsø Redningskorps gennemført en markedsafdækning, hvor redningskorpset har afprøvet flere potentielle el-køretøjer i varevognsstørrelsen. Samsø Redningskorps har således prøvekørt et el-køretøj fra Mercedes (eSprinter) og fra VW (e-Crafter). Afprøvningen er blevet gennemført ved brug af en vandtank med 1.000 liter vand for at simulere den korrekte vægt.

Konklusionen på markedsafdækning og afprøvningen af køretøjerne er imidlertid, at markedet på nuværende tidspunkt ikke vil kunne levere el-køretøjer med en rækkevidde på mere end 40-50 km., når der tages højde for en ambulances strømforbrug.

Med den lave rækkevidde vil det derfor være problematisk at gennemføre et indkøb nu, selv om afstandene på Samsø er små. Der vil nemlig være en risiko for, at en el-ambulance vil løbe tør for strøm, hvis den skal holde i længere tid på et skadested, eller hvis det er koldt vejr, hvor der skal bruges ekstra energi på at opvarme køretøjet. Dertil kommer, at tophastigheden i elbilen ikke forventes at komme over 110-120 km/t, hvilket kan være for langsomt i forbindelse med udrykning.

Hybrid er heller ikke en mulighed

Muligheden for i stedet at indkøbe en ambulance med hybridteknologi er også blevet undersøgt, men der findes ikke hybridkøretøjer i varevognsstørrelsen. Hybridteknologi ville dermed forudsætte, at man skiftede til et noget mindre køretøj, hvilket imidlertid vil være stærkt uhensigtsmæssigt i forhold til mulighederne for at udføre god patientbehandling. Hybridteknologi er derfor heller ikke en mulighed på nuværende tidspunkt.

Derfor lægger Region Midtjylland op til, at indkøbet af ambulancer baseret på el-teknologi eller anden fossilfri teknologi udsættes. Køretøjsproducenterne melder, at der i 2023/2024 vil kunne forventes næste generation af el-varevogne på markedet, og planen er derfor, at der først på dette tidspunkt indsættes el-ambulancer i ambulancetjenesten på Samsø.

Køber konventionel ambulance

Da Samsø Redningskorps efter kontrakten er forpligtet til at levere et nyt køretøj i 1. halvår 2022, vil en udsættelse til 2023/2024 indebære en lempelse af regionens kontrakt med redningskorpset. Men for at imødekomme Region Midtjylland er Samsø Redningskorps imidlertid indstillet på at fremrykke indkøbet af ambulance nr. 2 fra 1. halvår 2025 til 2023/2024 samt at indkøbe en ny konventionel ambulance i 2022. Dette vil ske uden ekstrabetaling til redningskorpset.

Med andre ord opnår Region Midtjylland til gengæld for udsættelsen af den første el-/hybrid-ambulance, at der kommer tre nye ambulancer til Samsø i stedet for to, og samtidig fremrykkes leverancen af el-ambulance nr. 2. Antallet af bemandede beredskaber på Samsø ændres ikke, men der vil være et ekstra køretøj til rådighed.

I øvrigt vil Samsø Redningskorps, som leverer udrykningskøretøjet til udrykningslægerne på øen, afsøge mulighederne for at indkøbe et udrykningskøretøj på el til lægerne. Aftalen om køretøjet til udrykningslægerne er dog en aftale mellem udrykningslægerne og Samsø Redningskorps, og Region Midtjylland er ikke part i denne aftale.

Annonce