Københavns Brandvæsen: Det ender galt

Hovedbrandstationen i København.

Fronterne bliver nu trukket hårdt op mellem Region Hovedstaden og Københavns Brandvæsen. Københavns brandchef, Jan Axlev, retter nemlig en usædvanligt hård kritik mod regionens igangværende udbud af ambulancekørselen, der ifølge brandchefen vil ende galt. Jan Axlev mener, at Københavns borgere og borgerne i regionen kan se frem til et væsentligt dårligere serviceniveau med længere ventetider på ambulancerne, men det afviser regionen blankt.

“Københavns borgere og borgerne i regionen får et væsentligt dårligere serviceniveau end de har i dag. Det vil sige, at de skal vente længere tid på ambulancen. Og det er bekymrende”, siger brandchef Jan Axlev til TV2/Lorry.

Region Hovedstaden har anvendt en computermodel til at analysere alle udrykninger i 2005 og 2006 og på den baggrund beregne, hvor mange ambulancer, der er behov for. Men regionens oplæg til det fremtidige beredskab er ifølge Københavns Brandvæsen helt urealistisk. “De udregninger har ingen sammenhæng med virkeligheden. Det er bekymrende, at man lader teorien overtage en styring, der er så kompliceret, og at man baserer sig på et computersystem, så man ikke engang selv kan gennemskue, om det har realiteterne bag sig. Så det her er ren teori mod praktikerne”, lyder det fra Jan Axlev.

“Vi byder selvfølgelig på det, der er, men vi kan bare se, at hele det scenarie, der er sat op, ender galt”, siger Københavns brandchef.

Med Københavns Brandvæsens kritik står Region Hovedstadens enhed for akut medicin og sundhedsberedskab nu helt isoleret med deres vurdering af, at udbuddet vil give et uændret eller ligefrem bedre beredskab for borgerne. Både ambulancereddernes to faglige organisationer og de to suverænt største ambulanceoperatører i regionen, Falck og Københavns Brandvæsen, har nu rettet hård kritik mod regionens oplæg til det fremtidige beredskab, som ifølge de faglige organisationer og de to ambulanceoperatører vil resultere i væsentligt ringere service til borgerne.

Overlæge Jan Nørtved fra Region Hovedstaden mener dog fortsat, at regionens administration er bedre til at vurdere behovet for ambulancer end Københavns Brandvæsen og Falck, og det, som brandchef Jan Axlev betegner som betydelige forringelser, er ifølge Jan Nørtved rent faktisk udtryk for nytænkning og vejen frem. “Det ambulancetilbud, som der vil være fra 2009, bliver mindst lige så godt som i dag – og ganske meget bedre. En stor del af os, der nu sidder i administrationen, er dem, der har været med til at uddanne ambulancefolkene og lave uddannelsen, så vi ved rigtigt, rigtigt meget om, hvad der foregår”, siger Jan Nørtved.

Annonce