Efter donation: Sociolance fortsætter i yderligere to år

Hver dag modtager Præhospitalet i Region Midtjylland alarmopkald fra sårbare borgere, som ofte har mere brug for social og psykisk støtte end en ambulance. Derfor har regionen indsat en såkaldt sociolance, der sikrer bedre hjælp til de udsatte borgere. En ny donation betyder, at sociolancen kan fortsætte i yderligere to år – og måske med styrket samarbejde med kommunerne.

Sårbare borgere med primært sociale og psykiske problemer ringer ofte 112 med et råb om hjælp. Men en ambulance er ikke altid den bedste hjælp til sårbare borgere. Derfor har Præhospitalet i Region Midtjylland taget initiativ til projektet “Akut hjælp til sårbare borgere”, hvor en socialfaglig medarbejder på AMK-vagtcentralen tager sig af opkald fra udsatte borgere. Indsatsen handler om at hjælpe borgeren ved at bygge bro til relevante kommunale tilbud.

Som del af projektet rykker en sociolance ud til borgere fra hele regionen, når der er behov for det. Sociolancen er bemandet med dels en socialfaglig medarbejder, dels en ambulanceredder, der kan vurdere og tage sig af eventuelle sundhedsmæssige problemer.

Vil styrke samarbejdet med kommunerne

Indtil nu har sociolancen kørt som pilotprojekt med kontaktpersoner i udvalgte kommuner. Med en ny donation fra TrygFonden håber Region Midtjylland at styrke samarbejdet med alle regionens kommuner.

”Takket være den store donation fra TrygFonden kan vi nu fortsætte indsatsen med sociolancen de næste to år. Det vil give os solide erfaringer med, hvordan man målrettet kan hjælpe regionens mest sårbare borgere med et tilbud på deres præmisser”, siger Anders Kühnau, der er formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, og tilføjer:

”De foreløbige erfaringer tyder på, at sociolancen både gør en forskel for udsatte borgere og samtidig sikrer, at vi primært bruger ambulancer og akutlægebiler i kritiske og livstruende situationer”.

Fintmasket net

Målet med det nye tilbud er at styrke det samlede akutte beredskab og sikre et mere fintmasket net af hjælp til socialt udsatte borgere.

”Når sårbare borgere ringer med et råb om hjælp, skal vi lytte og hjælpe dem videre. Med sociolancen og en socialfaglig medarbejder kan vi tilbyde borgeren en bedre hjælp og bygge bro til en mere langsigtet indsats i kommunerne og psykiatrien”, siger Per Sabro Nielsen, der er lægefaglig direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland.

Borgere, som kan have brug for anden hjælp end ambulance, er især:

  • Hjemløse, der har behov for mad og husly
  • Borgere med alkoholproblemer
  • Angstramte, der har brug for psykologisk hjælp
  • Meget ensomme, der har brug for én at tale med
  • Demensramte, der har brug for tryghed
  • Socialt belastede familier

Annonce