Efter kritik af responstider: Fyn får ekstra ambulance

Stærkt stigende responstider i Faaborg-Midtfyn Kommune får nu Region Syddanmark til at opruste det lokale ambulanceberedskab. Det sker ved at oprette en helt ny ambulancestation med en døgnbemandet ambulance. Det kommer til at koste ca. 5 mio. kr. om året, men det bliver borgerne i Kolding, som kommer til at betale prisen. De mister nemlig en ambulance.

Efter nedlæggelsen af en række akutbiler, herunder i Faaborg, er responstiden i Faaborg-Midtfyn Kommune steget, således at der nu i gennemsnit går over 10 minutter, inden ambulancen er fremme. Dermed har kommunen en af de længste gennemsnitlige responstider i Region Syddanmark.

Samtidig er ambulanceberedskabet på Fyn generelt presset, og det kniber med at overholde regionens responstidsmål.

Derfor vil Region Syddanmark nu oprette en ny ambulancestation i Hillerslev eller Brobyværk. Det skal både forbedre responstiderne i Faaborg-Midtfyn Kommune og aflaste presset på de øvrige beredskaber på Fyn. På ambulancestationen vil der blive placeret en døgnambulance, som skal drives af regionens egen ambulanceoperatør, Ambulance Syd. Prisen bliver ca. 5 mio. kr. om året.

Finansieringen hentes primært ved, at Region Syddanmark fjerner en ambulance i Kolding. Denne ambulance er bemandet ni timer om dagen på hverdage og lørdage, og regionen foretager nu et såkaldt nedkøb, hvor ambulanceoperatøren Responce varsles om, at regionen vil købe færre ambulancer end aftalt. På grund af det kontraktfastsatte varsel til Responce kan nedkøbet først gennemføres fra 1. september 2017.

Udover det ekstra ambulanceberedskab overvejer Region Syddanmark også andre muligheder for at styrke det præhospitale beredskab i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det kan enten ske gennem etablering af en akuthjælperordning eller med afprøvning af et nyt koncept for tilkald af frivillige til hjerte-lungeredning.

Annonce