Efter kritik: Region opgiver plan om lodtrækning om førstehjælp

Arkivfoto.

Region Syddanmark har opgivet de kritiserede planer om at starte et forskningsprojekt, som ville indebære, at der skulle trækkes lod om, hvem der skulle modtage hjælp fra et nyt førstehjælperkorps ved hjertestop. Projektet var planlagt af den hjertemedicinske afdeling på Odense Universitetshospital, men politikerne har nu sagt nej.

Ideen med Odense Universitetshospitals forskningsprojekt var at vise, om det har effekt, hvis AMK-vagtcentralen sender frivillige førstehjælpere afsted til patienter med hjertestop. Og for at få de mest brugbare resultater ønskede forskerne at gennemføre et såkaldt randomiseret forskningsstudie, hvor en lodtrækning ved hver alarm skulle afgøre, om førstehjælperne blev alarmeret. Dermed ville forskerne kunne sammenligne overlevelsen hos de 50 pct. af patienterne, der fik hjælp, med de 50 pct., der ikke fik det.

Det kontroversielle forskningsprojekt fik først afslag hos Den Regionale Videnskabsetiske Komite, men efterfølgende blev det godkendt af Den Nationale Videnskabsetiske Komite. Derefter fik det opbakning hos embedsmændene i Region Syddanmark, som indstillede til regionspolitikerne, at projektet skulle igangsættes fra årsskiftet.

De syddanske regionspolitikere var dog ikke enige med embedsmændene, og regionens præhospitale udvalg har nu besluttet, at man ikke vil anbefale regionsrådet at igangsætte forskningsprojektet.

Annonce