Efter udbud: Paramedicinere på alle ambulancer

Alle ambulancer i Region Hovedstaden skal fremover bemandes med mindst én paramediciner. Sådan lyder det ambitiøse mål i regionens nye ambulancekontrakter, og derfor skal 300 af de 600 ambulancereddere uddannes til paramedicinere. Det er en fordobling. Samtidig skal ambulancebehandlernes uddannelse styrkes, og der skal uddannes næsten dobbelt så mange elever.

Efter det netop afgjorte ambulanceudbud i Region Hovedstaden skal nye kontrakter træde i kraft i februar 2023. Og i den forbindelse sker der på flere punkter en styrkelse af kvaliteten i ambulancetjenesten.

Den største ændring er, at antallet af paramedicinere fordobles, så op til 300 af de ca. 600 ambulancereddere i regionen bliver paramedicinere. Det sker for at opfylde en målsætning om, at der skal være mindst én paramediciner på alle ambulancer. Desuden skal paramedicinernes kompetencer øges, ligesom der er krav om mere uddannelse til ambulancebehandlerne.

Næsten dobbelt så mange elever

For at sikre en stigende stabil arbejdsstyrke vil ambulanceoperatørerne endvidere fremover øge antallet af elever til syv procent af det samlede antal årsværk i ambulancetjenesten. Det nuværende krav til elever er fire pct. Det betyder en forøgelse af eleverne fra 24 til 41 årligt.

Herudover omfatter de vindende tilbud helt nye køretøjer, som er specielt indrettet med øje for patient- og personalesikkerhed samt et godt ergonomisk arbejdsmiljø. Operatørerne har desuden forpligtet sig til at overgå til eldrevne køretøjer, når det bliver muligt.

Annonce