Region Hovedstaden har indledt udbuddet af ambulancekørslen

Arkivfoto: WPCOM/HEB

Region Hovedstaden har nu taget hul på processen med udbud af den samlede ambulancekørsel. Det sker i første omgang gennem en såkaldt teknisk dialog, hvor interesserede tilbudsgivere får mulighed for at kommentere et udkast til udbudsmaterialet. Målet er at identificere uhensigtsmæssigheder i forhold til bl.a. kvalitet og pris.

De potentielle tilbudsgivere kan frem til 30. april 2014 komme med skriftlige kommentarer til udbudsmaterialet, og Region Hovedstaden anfører, at man ønsker generelle kommentarer til materialet med tydelig henvisning til hvilke forhold, kommentarerne drejer sig om. Samtidig understreger regionen, at de interesserede tilbudsgivere ikke vil modtage en individuel besvarelse på deres høringssvar, men regionen vil på baggrund af de indkomne høringssvar tage stilling til, om der skal foretages ændringer i udbudsmaterialet. ”Ændringer vil ikke blive foretaget, hvis disse kan medføre fare for konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling”, oplyser regionen.

Alle indkomne høringssvar vil efter høringsperiodens afslutning blive offentliggjort på regionens hjemmeside.

Det endelige – og måske ajourførte – udbudsmateriale ventes at foreligge, når udbuddet bekendtgøres ultimo juni 2014.

Udkastet til udbudsmateriale kan ses her.

Annonce