Debat: Problemer med akutlægehelikopter understreger værdien af paramedicinere

Tidligere på måneden betød problemer med hviletidsbestemmelserne, at akutlægehelikopteren fra Karup ikke kunne rykke ud til en tragisk drukneulykke i Farsø. Men der blev ydet en vigtig indsats af den lokale paramedicinerenhed, og det understregede igen vigtigheden af, at der anvendes paramedicinere i det danske akutberedskab – frem for dyre lægeenheder. Det skriver formanden for Dansk Ambulance Råd, Kenneth Lübcke, i dette indlæg.

Af Kenneth Lübcke, formand for Dansk Ambulance Råd

Vi vil gerne starte med at give udtryk for vores sympati og store medfølelse med familien over den ubegribelige menneskelige tragedie, i forbindelse med drukneulykken i Vesthimmerlands Kommune i denne uge.

Det er med en noget ambivalent fornemmelse, at vi i Dansk Ambulance Råd har fulgt den tragiske sag, for det er et faktum, at der igen er ydet en indsats af høj karakter af en paramediciner fra paramedicinerbilen under de specielle forhold, en sådan opgave påkræver, mens akutlægehelikopteren i Region Midt ikke kunne flyve til drukneulykken, fordi piloten havde brugt sin flyvetid.

Paramedicinerne har igen bevist deres værdi som en udslagsgivende brik i det danske præhospitale system. Et faktum, de fleste aktører, regioner og politikere har anerkendt i dag.

Dansk Ambulance Råd har ved alle lejligheder påpeget, at paramedicinere og ambulancerne i Danmark i dag beviseligt alene kan håndtere 99% af alle patientgrupper præhospitalt på internationalt niveau. Dette høje niveau leveres på trods af, at den danske ambulanceuddannelse halter gevaldigt bagefter sammenlignelige lande som England og USA.

Dette uhøstede potentiale hos de danske paramedicinere og hele ambulancereddergruppen som helhed er utroligt stort. Med udgangspunkt i det nuværende niveau kan der opnås anseelige økonomiske besparelser og samtidig en forbedring af det præhospitale niveau med simple fornuftige politiske prioriteringer. Prioriteringer kræver mod og viden, og med dette i tankerne læser Dansk Ambulance Råd en enstemmig udmelding fra ledelsen fra akutlægehelikopteren i Region Midt vedr. drukneulykken, der utvetydig fortæller, at selv om akutlægehelikopteren i Region Midt ikke kunne flyve til drukneulykken, fordi piloten havde brugt sin flyvetid, betyder det formentlig ikke noget, da en af Region Nordjyllands paramedicinere, som har det højeste paramedicinske kompetenceniveau i Danmark, var på stedet. I den forbindelse fremhæver ledelsen for akutlægehelikopteren, at helikopteren sandsynligvis ikke bidrager med nogen vigtig tidsbesparelse for patienter fra Vesthimmerlands Kommune pga. de tidsmæssige forsinkelser, der følger helikoptertransport af patienterne.

Dette gør, at vi i Dansk Ambulance Råd sidder tilbage med en meget undrende fornemmelse omkring den efterfølgende debat, der forsøges drejet således, at vi som samfund uden omtanke igen skal sende endnu flere penge efter lægehelikopterne uden en reel forbedring.

Det er jo præcis, og desværre, disse argumenter, Dansk Ambulance Råd med flere har fremhævet i debatten vedrørende de knopskydende akutlægehelikoptere og akutlægebiler i Danmark.

Paramedicinere, som alle er meget erfarne ambulanceredderne med ca. 8 års erfaring og yderligere kompetencegivende efteruddannelse, kan beviseligt og uden problemer håndtere og behandle stort set ALLE behandlingsbehov, den danske borger har, når denne ringer 112 i nød.

Dette er bevist igen og igen i utallige lande, men i Danmark er der af uransagelige årsager desværre en tendens til, at store pengebeløb, der øremærkes præhospital behandling, ALTID straks kastes ind i en meget dyr lægeenhed, som i 99 % af turene, ikke tilføjer andet en ekstra lønudgift til en akutlæge på ca. 8 mio.

Medicinen, der benyttes, er nøjagtig den samme som paramedicinerne bruger. Dette uagtet, at der ikke findes nogen evidens for, at flytte læger ud fra hospitalerne og ud i en akutlægebil til 12 mio. kr. eller i en akutlægehelikopter til ca. 50 mio. kr. Igen uagtet, at man faktisk kan veksle ÉN lægehelikopter til 16 paramedicinerbiler, der kan yde akkurat den samme behandling med akkurat de samme medicintyper.

I dag er det kun Region Nordjylland og Region Sjælland, der har valgt at få mest mulig behandling for pengene og dermed benytter paramedicinere og ambulancer i stedet for akutlægebiler, hvilket efter henholdsvis tre og fem år nu har fungeret fremragende og dermed garanteret borgerne disse regioner tryghed.

Dansk Ambulance Råd er trygge og rolige ved det præhospitale sundhedsfaglige beredskab, en borger i nød i Danmark kan forvente at modtage, både ved denne triste ulykke og generelt, men vi er desværre igen nødsaget til at påpege, at vi som land ville kunne få utroligt meget mere for FÆRRE penge og hæve det generelle præhospitale niveau kraftigt, hvis vi i stedet udnyttede de ubrugte ressourcer, der kører rundt i vores ambulancer og paramedicinerbiler. I stedet smider vi som samfund blindt penge i dyre lægeenheder, der jo – som denne sag belyser – alligevel ikke kan være til stede overalt.

Annonce