Falck beskyldes for at omgå arbejdstidsregler

Falck i Sverige har oprettet sit eget vikarbureau, der giver Falcks medarbejdere mulighed for at tage vagter i Falcks svenske ambulanceselskab. Men ifølge fagforeningen Vårdförbundet er det en omgåelse af arbejdstidsreglerne. Ved at Falck lader medarbejderne tage vagter i to forskellige selskaber undgår de nemlig at skulle overholde reglerne om, at medarbejderne kun må have et begrænset antal overarbejdstimer hos en arbejdsgiver.

Falcks svenske ambulanceselskab hedder Falck Ambulans, men Falck har også oprettet et internt vikarbureau, Falck Services, der er et selvstændigt selskab. Ambulancepersonale fra Falck Ambulans kan også blive ansat som vikarer i Falck Services, som derefter hyrer vikarerne ud til Falck Ambulans.

I fagforeningen Vårdförbundets fagblad bliver Falck imidlertid anklaget for at omgå arbejdstidsreglerne. Efter disse regler er der en øvre grænse for, hvor mange overarbejdstimer en medarbejder må have hos en arbejdsgiver. Men når Falcks medarbejdere arbejder som vikarer for Falck Services, tæller deres overarbejdstimer ikke med i opgørelsen over deres arbejdstid for Falck Ambulans.

”Dermed kan medarbejderne arbejde på samme arbejdsplads og med samme arbejdsopgaver, men med to forskellige arbejdsgivere. Så kan de tage virkelig mange overarbejdstimer udover deres normale arbejdstid”, siger ambulancesygeplejerske Rickard Uppenberg, der er arbejdsmiljørepræsentant i Falck Ambulans. Han betegner Falcks praksis som uacceptabel, da den kan have helbredsmæssige konsekvenser for medarbejderne.

Tager i forvejen ekstravagter

Hos Falck Ambulans påpeger ambulancechef Martin Lindfors, at der allerede er mange ambulancesygeplejersker, som tager vikaropgaver, fordi der er en generel mangel på sygeplejersker. Og han mener, at det er mere problematisk, når medarbejderne tager eksterne vikaropgaver, for så kan Falck ikke kontrollere, om hviletidsreglerne overholdes.

”Vi har planlagt vores sommerbemanding sammen med medarbejderne, og vi er nået frem til en model, hvor vi tilbyder dem at tage nogle ekstravagter for os, men med en højere betaling – i stedet for, at de tager vagterne hos andre arbejdsgivere. Dermed får vi en mere retfærdig fordeling af overarbejdstimerne, vi får erfarne medarbejdere i ambulancerne, og ikke mindst får vi styr på, at hviletidsreglerne overholdes”, siger Martin Lindfors til Vårdförbundets fagblad.

Annonce