Falck skal drive lægevagten i Skåne

Fra 2012 og fire år frem bliver det Falck, som skal drive lægevagt i Region Skåne. Dermed bliver det læger fra Falck, der skal udføre regionens ca. 13.000 akutte hjemmebesøg om året, ligesom der årligt skal gennemføres ca. 10.000 telefoniske konsultationer, hvor kommunernes hjemmesygeplejersker kontakter lægevagten. Hjemmebesøgene vedrører især tilfælde, hvor ældre, kronisk syge og børn har infektioner eller behov for smertebehandling, men hvert fjerde hjemmebesøg sker ved dødsfald i hjemmet, hvor vagtlægen formelt skal konstatere, at døden er indtrådt.

Firmaet Carema Primärvård har i tre år haft ansvaret for de akutte hjemmebesøg i Region Skåne, men efter et udbud overgår opgaven fra 15. februar 2012 til Falck Ambulans AB, der så har kontrakt frem til 28. februar 2016.

Muligheden for at få et akut hjemmebesøg fra en læge er først og fremmest tiltænkt patienter, som ikke selv kan opsøge en læge eller en skadestue. Lægerne foretager under hjemmebesøget en diagnosticering og indleder – hvis det er relevant – behandlingen i patientens hjem. Herudover skal Falck drive en telefonkonsultation, hvor kommunale hjemmesygeplejersker kan kontakte en læge og få råd og vejledning.

Lægevagten er døgnbemandet, og Falcks nye lægevagtsbiler vil få base i Malmø, Helsingborg og i det nordøstlige Skåne.

Annonce