Falck bruger stadig dobbelt så lang tid som brandvæsen

Når Falck rykker ud med en ambulance i Roskilde Amt, er det samlede tidsforbrug stadig næsten dobbelt så stort, som når det er Roskilde Brandvæsen, der rykker ud. Falck dækker den sydlige del af amtet, mens Roskilde Brandvæsen dækker den nordlige del. Falck bruger i alt 68 minutter på en udrykning, mens brandvæsenet bruger 38 minutter.

Der er geografiske og demografiske forskellige i de to ambulancetjenesters dækningsområder, og derfor er tallene ikke fuldstændigt sammenlignelige. Den tid, der bruges på kørsel til skadestedet, kørsel til sygehuset og kørsel hjem til stationen kan således ikke sammenlignes, da der er forskel på afstandene i den nordlige og sydlige del af amtet.

Derimod kan tidsforbruger på skadestedet og på sygehuset umiddelbart sammenlignes, og her er der store forskelle. Redderne fra Falck bruger således i gennemsnit 14:10 minutter på skadestedet, inden ambulancen kører til sygehuset. Beredskabsassistenterne fra Roskilde Brandvæsen bruger kun halvt så meget tid, nemlig 7:29 minutter. Og når ambulancen ankommer til sygehuset, så bruger Falcks ambulancer 17:22 minutter på at aflevere patienten, mens Roskilde Brandvæsen klarer opgaven på kun 9:02 minutter.

Tallene fremgår af en ny opgørelse fra Roskilde Amt, hvor det også konstateres, at både Falck og Roskilde Brandvæsen i 2004 levede op til de aftalte mål for ambulancernes responstider. I Falcks dækningsområde var målet for responstiden 7:54 minutter, og Falck leverede en responstid på 7:42 minutter. I Roskilde Brandvæsens dækningsområde var målet for responstiden 7:59 minutter, og Roskilde Brandvæsen leverede en responstid på 6:56 minutter, altså mere end et minut bedre end målsætningen. Der var i 2004 i alt 39 udrykninger, hvor responstiden var på over 20 minutter, og de var ligeligt fordelt med 20 hos Falck og 19 hos Roskilde Brandvæsen. Hos Roskilde Brandvæsen forklares 17 af de 19 udrykninger dog med registreringsfejl.

Roskilde Amt modtog i 2004 fem klager over de to ambulancetjenester. Der var to klager over Falck, som i begge tilfælde gik på ventetid i forbindelse med liggende sygetransport. Der var tre klager over Roskilde Brandvæsen, som gik på opbæring, ambulancens båre og henvisning til vagtlæge.

Annonce