Ministerium begrænser Roskilde Brandvæsens ambulancemuligheder

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Der er klare grænser for, hvad Roskilde Brandvæsen må byde på, når Region Sjælland atter sender ambulancekørslen i udbud. Det slår Sundhedsministeriet fast i en ny udtalelse. Ifølge ministeriet er det således udelukket, at brandvæsenet – når den fremtidige sygehusstruktur er på plads – byder på et område, der omfatter Køge Sygehus’ optageområde.

I denne uge besluttede politikerne i Region Sjælland, at det kommende udbud skulle opdeles i tre udbudsområder, der svarer til de gamle Roskilde, Vestsjællands og Storstrøms amter. Det skete primært på baggrund af en ny udtalelse fra Sundhedsministeriet, hvor ministeret slår fast, at Roskilde Brandvæsen ville være udelukket fra at deltage i ambulanceudbuddet, hvis regionen – som ellers planlagt – havde opdelt udbuddet i områder svarende til de kommende fire akutsygehuses optageområder.

Begrænsede muligheder for kommunal ambulancekørsel

Sundhedsministeriet slår i udtalelsen fast, at Roskilde Brandvæsen – og andre kommunale ambulancetjenester – kun har en begrænset mulighed for at indgå aftale med en region om ambulancekørsel. Udgangspunktet er, at en aftale kun kan omfatte ambulancetjenestens hjemkommune, men efter Sundhedsministeriets opfattelse kan den tillige omfatte ”tilgrænsende områder af et i forhold til kommunen selv rimelig størrelse”. Der er derfor efter ministeriets opfattelse ikke hjemmel til, at en kommunal ambulancetjeneste kan byde på ambulanceopgaver i en hel region eller i områder, der ikke hænger geografisk sammen med ambulancetjenestens egen kommune.

For Roskilde Brandvæsen er der så opstået en helt særlig situation, efter at brandvæsenet fra 1. februar 2014 har mistet ambulancekørslen i sin hjemkommune til Falck. Roskilde Brandvæsen udfører nemlig stadig ambulancekørslen i Greve, Køge og Solrød kommuner, og den aftale godkendte ministeriet i 2009. Men nu lever aftalen ikke længere op til ministeriets forudsætning om, at Roskilde Brandvæsen også udfører ambulancekørsel i sin hjemkommune. Men Sundhedsministeriet har meddelt, at man kan acceptere, at Roskilde Brandvæsen fortsætter i de tre kommuner frem til aftalens udløb. Det indebærer, at ministeriet også accepterer, at Region Sjælland udnytter en option til at forlænge aftalen, så den først udløber den 1. februar 2016, hvor det nye ambulanceudbud er gennemført.

Må ikke dække 281.000 indbyggere

Imidlertid slår Sundhedsministeriet fast, at Roskilde Brandvæsen vil være udelukket fra at afgive et tilbud, hvis Region Sjælland på et tidspunkt vælger at basere udbuddet af ambulancekørslen på optageområderne for de fire akutsygehuse i regionen.

Køge Sygehus’ optageområde vil komme til at bestå af en del af Roskilde Kommune, Greve, Solrød, Køge, Fakse og Stevns kommuner samt en del af Ringsted og Næstved kommuner, i alt ca. 281.000 indbyggere. Ifølge Sundhedsministeriet vil der i så fald blive tale om et udbudsområde, hvor forudsætningen om, at en kommune kan varetage ambulancekørsel ”primært i egen kommune, men derudover i tilgrænsende områder af et i forhold til kommunen selv rimelig størrelse” ikke vil være opfyldt.

Derimod har Sundhedsministeriet i sin udtalelse accepteret den model, som vil være gældende i det kommende ambulanceudbud. Hvis ambulancekørslen i Roskilde, Lejre, Køge, Greve og Solrød udbydes som ét udbudsområde, vil Roskilde Brandvæsen således kunne byde på opgaven.

Annonce