Falck er træt af mistænkeliggørelse

Arkivfoto

Det skal være slut med beskyldninger om at Falck sender for mange redningsfolk og ambulancer i ambulancetjenesten til skade for de danske skatteydere. Derfor kræver redningsdirektør Allan Søgaard Larsen fra Falck, at den betalingsmodel, som amterne afregner efter, forenkles og gøres så gennemskuelig som muligt. Han forklarer, at kravet fra Falck allerede nu indgår i de igangværende forhandlinger med Amtsrådsforeningen om en ny standardaftale for ambulancekørsel.

“Vi kan ikke leve med, at præcise men komplicerede afregningsmetoder giver anledning til, at Falcks medarbejdere udsættes for unødig mistænkeliggørelse og kritik. Derfor skal der laves nogle metoder, så det er åbenlyst for såvel de amtskommunale politikere som den almindelige skatteyder, hvad det er, amterne betaler for i forbindelse med ambulancetjenesten”, siger Allan Søgaard Larsen.

Problemstillingen er igen blevet aktuel efter at Roskilde Amt har gennemgået en række fakturaer fra Falck meget grundigt. Den minutiøse gennemgang viste, at der var fejl i 28 af de 3.206 fakturaer, som Falck havde sendt til Roskilde Amt i perioden oktober til december 2002. Halvdelen af fejlene skyldtes, at Falck havde sendt regninger til Roskilde Amt for patienter kørt fra sygehus i Roskilde Amt men med bopæl i naboamter, som derfor rettelig burde have regningen. Roskilde Amt har nu fået godskrevet 25.000 kr. ud af et samlet fakturabeløb på 5,3 mio. kr.

Redningsdirektør Allan Søgaard Larsen understreger, at han har stor forståelse for, at amterne særligt minutiøst gennemgår udgifterne til eksterne partnere, som for eksempel Falck.

“Man kan sige, at det er “prisen”, man som privat virksomhed må betale for at arbejde for det offentlige. Eller sagt på en anden måde; virksomheder som betales med skattekroner vil altid blive kigget ekstra efter i sømmene af både politikere, embedsfolk, borgere og presse. Og det er jo ganske betryggende også for os som borgere, at man sikrer, at de offentlige midler bliver brugt på en ansvarlig måde. Til gengæld er det afgørende for os, at denne kontrol indgår som led i den daglige dialog mellem den offentlige kunde og os, og ikke benyttes som anledning til at udsætte Falck for mistanke om uhæderlige motiver omkring afregningen. Den enkle betalingsmodel, vi aftalte med Amtsrådsforeningen for otte år siden har sidenhen fået så mange knopskydninger, at der er nu igen er behov for større gennemskuelighed og enkelhed i betalingen, således at kontrollen fortsat kan være baseret på en positiv dialog mellem parterne”, siger Allan Søgaard Larsen.

Annonce