Falck har store problemer med ny kæmpe-kontrakt i USA

Falck har store problemer med at leve op til kravene i en ny ambulancekontrakt i den amerikanske storby San Diego. Mandskabsmangel gør, at Falck langt fra leverer det krævede antal driftstimer, og San Diego har allerede pålagt Falck en stor bod. Men frustration over manglende fremgang i Falcks målopfyldelse gør, at bystyret nu har bedt det lokale brandvæsen om at undersøge mulighederne for at hjemtage opgaven.

Falck overtog i november 2021 ambulancekørslen i San Diego, hvor redningskorpset skal bemande 66 ambulancer.

I kontrakten har Falck lovet at øge antallet af driftstimer for ambulancerne fra 840 til 1.008 om dagen, men før sommerferien viste en opgørelse, at Falck kun levede op til det krav på syv dage i april, og ingen dage i maj. Endnu værre ser det ud for et krav om, at der i 900 af driftstimerne skulle være en paramediciner på ambulancen. Dette har Falck endnu ikke levet op til i en eneste måned.

Den manglende opfyldelse af kravene i kontrakten gjorde, at Falck i tidligere på året stod til at skulle betale en bod på 2,4 mio. dollars (svarende til næsten 18 mio. kr.), men bystyret nedsatte boden til 0,5 mio. dollars (svarende til godt 3 mio. kr.) i anerkendelse af, at COVID-19 har givet udfordringer.

Undersøger hjemtagning

De dårlige erfaringer med Falck – og konkurrenten AMR, som Falck overtog opgaven fra – gør nu, at chefen for brandvæsenet i San Diego, Colin Stowell, har fået til opgave at vurdere, om brandvæsenet på kort eller langt sigt kan hjemtage opgaven.

Med hjælp fra et konsulentfirma skal brandvæsenet vurdere muligheden for en hjemtagning, hvis Falck selv opgiver kontrakten eller bliver fyret af bystyret. Desuden skal det vurderes, om opgaven med fordel kan overgå til brandvæsenet, når Falcks kontrakt udløber.

Vurderingen fra brandvæsenet ventes at foreligge om få måneder.

Falck: Tiltag virker

Meldingen fra Falck er, at man er ramt af en landsdækkende mangel på paramedicinere, men at man har etablere en række bonusordninger, som ser ud til at virke, ligesom et større antal paramedicinere er under uddannelse. Falck understreger desuden, at beredskabet er lige så stort som tidligere – og at det kun er styrkelsen af beredskabet, som ikke er leveret endnu.

Den særlige amerikanske model indebærer, at San Diego ikke betaler Falck for ambulancekørslen. I stedet er det Falck, som betaler San Diego 9 mio. dollars om året for retten til at køre ambulancer. Derefter kan Falck sende regninger for de enkelte udrykninger til forsikringsselskaber, hospitaler og patienter. Falck har tidligere oplyst, at man forventer at kunne udsende regninger for 75 mio. dollars om året.

Annonce