Falck køber Responces ejer

Konkurrencesituationen på det danske marked for ambulancekørsel udvikler sig hastigt i disse måneder. I sidste måned gik SOS-koncernen ind i kampen om regionernes ambulancekørsel, men nu forlader en anden kapitalstærk aktør – tyske GARD, som siden 2009 har ejet størstedelen af Responce – markedet. Det sker efter at Falck overraskende har købt GARD, som i den forbindelse har solgt sin ejerandel i Responce til selskabets nuværende minoritetsaktionærer, Michael Sørensen og Claus Henrik Rasmussen. Det er anden gang, Falck køber en potentiel konkurrent forud for et udbud.

Med knap 1.000 medarbejdere og 340 køretøjer er GARD Tysklands største private ambulanceselskab på et marked, som vurderes at have en samlet værdi på 24 mia. kr. om året – og dermed er det største marked i Europa.  Under 10 procent af opgaverne udføres i dag af private operatører, men andelen forventes at vokse betydeligt, fordi myndighederne i en række delstater og byer planlægger at udbyde præhospitale opgaver i de kommende år.

Falck opnår med købet af GARD en solid platform for vækst på det tyske marked. ”Vores nuværende forretning i Tyskland er for lille og for ukendt i mange tyske delstater til, at vi kan vinde udbud og kontrakter i tilstrækkeligt omfang. Men med GARD som platform får vi den lokale tilstedeværelse og den track record, som er nødvendig for at få del i væksten på dette vigtige marked lige syd for vores hjemmemarked”, siger koncernchef Allan Søgaard Larsen fra Falck.

GARD’s nuværende direktion overtager ledelsen af samtlige Falcks præhospitale aktiviteter i Tyskland. ”GARD’s ledelse og medarbejdere er effektive og har hjertet det rette sted. Derfor er GARD den rigtige organisation for Falck at bygge videre på til fordel for både tyske borgere og myndigheder”, siger Allan Søgaard Larsen.

Ledelsen køber Responce

Falcks tyske opkøb får imidlertid også en direkte indflydelse på det danske marked for ambulancekørsel, for siden 2009 har GARD være majoritetsaktionær i danske Responce. Det ejerskab overgår dog ikke Falck, da aktierne overdrages til Responces medstifter og direktør, Michael Sørensen, i form af et management buyout.

Det er selskabet EMS Vejen, som bliver ny majoritetsaktionær i Responce og får den fulde kontrol med selskabet. EMS Vejen ejes udover Michael Sørensen af Responces ledende korpslæge, Claus Henrik Rasmussen.

”Jeg er særdeles tilfreds med, at vi nu står på egne ben. GARD har hjulpet os godt i gang, og mange tak for det. Men den danske ledelse har selv stået for den daglige drift de seneste to år, og vi er godt klædt på til at varetage både ledelse, IT, kvalitetsstyring, infrastruktur og indkøb”, siger Michael Sørensen.

GARD har gennem årene tilført store mængder kapital til Responce, mens den nye ejer, EMS Vejen, er et væsentligt mindre selskab, der ved udgangen af 2012 havde en egenkapital på beskedne 750.000 kr. Ifølge Michael Sørensen betyder ejerskiftet imidlertid ikke en ændring af Responces planer om at deltage i de kommende udbud af regionernes ambulancekørsel. ”Vi er parate til at byde ind på opgaverne i de danske regioner og medvirke til at sikre konkurrencen på ambulanceområdet”, siger han.

Købte svensk konkurrent før udbud

Selv om Falck altså ikke med købet af GARD overtager Responce, så vil Responces ændrede ejerforhold, hvor man nu ikke længere har Tysklands største private ambulanceselskab i ryggen, alt andet lige svække Responce forud for de ambulanceudbud, som regionerne gennemfører i det kommende års tid.

Det er imidlertid ikke første gang, at et Falck-opkøb påvirker konkurrencesituationen i Danmark. Umiddelbart forud for de seneste udbud af ambulancekørslen i 2008 købte Falck således den svenske konkurrent Ulfab, der dengang havde 500 ansatte om en årlig omsætning på 250 mio. svenske kr. om året. Ulfab var umiddelbart før opkøbet blevet prækvalificeret til at byde på ambulancekørsel i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Annonce