Falck og Beredskabsstyrelsen vil samarbejde om katastrofehjælp

Danske Falck-folk får nu mulighed for at bruge deres evner i internationale katastrofer, efter at Beredskabsstyrelsen og Falck i dag har indgået en aftale, der gør det muligt at udsende Falck-folk til verdens brændpunkter. Det var det voldsomme jordskælv i Haiti i januar 2010, der for alvor satte gang i tankerne om at etablere en egentlig international nødhjælpsgruppe under Falck. Det har nu ført til en samarbejdsaftale med Beredskabsstyrelsen, der sammen med Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet koordinerer indsatsen ved internationale katastrofer som jordskælvet i Haiti.

“Vi har mange kompetencer i Falck, f.eks. på vagtcentralerne, i vores healthcare og i psykologfunktionen, og de vil alle få muligheden for at melde sig til ordningen”, fortæller Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen, der ser for sig, at der med tiden også kan rekrutteres Falck-folk fra andre lande.

Det vil være Beredskabsstyrelsen, der afgør, hvornår der udsendes nødhjælpspersonale, og hvem der er brug for at sende af sted, og styrelsen er ligeledes ansvarlig for indsatsen og de udsendte medarbejdere.

Udvidelsen af den internationale personelpulje med ansatte fra Falck giver Beredskabsstyrelsen mulighed for at disponere over endnu flere kompetencer, når der skal sendes folk ud i verden for at hjælpe efter oversvømmelser, jordskælv og lignende. Derfor er chefen for Beredskabsstyrelsens internationale beredskab, Stig Hammerhøj, meget tilfreds med aftalen.

“Det giver os nogle flere strenge at spille på, når vi har brug for specialister til vores indsatser i udlandet. Der kan for eksempel være paramedicinere. Vi så senest med vores store indsats i Pakistan, hvor vi behandlede 150.000 mennesker for følgesygdomme efter de store oversvømmelser dernede, at det eksempelvis er nogle kompetencer, der er brug for”, siger Stig Hammerhøj.

Ansatte i Falck i Danmark kan søge om at blive godkendt til udsendelse i katastrofesituationer. For at kunne godkendes skal man blandt andet være parat til at rejse med få timers varsel, kunne tale enten engelsk eller fransk samt besidde relevante kompetencer, der er brugbare i nødhjælpsarbejde.


Koncernchef for Falck, Allan Søgaard Larsen, underskriver aftalen


Henning Thiesen (t.v.), direktør for Beredskabsstyrelsen, og Falcks koncernchef,
Allan Søgaard Larsen, lukkede fredag aftalen endeligt med et solidt håndtryk

Annonce