Falck vil gerne af med stationerne

Arkivfoto

Falck vil gerne afhænde alle redningskorpsets stationer på landsplan, enten ved at sælge dem eller alternativt ved at leje dem ud til f.eks. regionerne. Det har Falck oplyst i forbindelse med en markedsdialog med de to sjællandske regioner. Ifølge Falck giver det god mening, at det er regionerne, som ejer ambulancebaserne, og så kan Falck leje sig ind på de baser, som de har brug for.

I det udbud af ambulancekørslen, som Region Hovedstaden har indledt, overtager regionen størstedelen af Falcks stationer i Hvidovre, Fredensborg, Tårnby og Hillerød. Desuden overtager regionen store dele af Falcks lejemål i Gladsaxe. Det sker med henblik på, at regionen kan stille lokalerne til rådighed for de operatører, som vinder udbuddet – også hvis det er Falck.

I Falcks dialog med Region Hovedstaden og Region Sjælland forud for udbuddet har redningskorpset ikke lagt skjul på, at det er slut med den gamle struktur, hvor Falck havde godt 130 stationer i Danmark. I stedet vil Falck optimere den daglige drift ved at leje sig ind de steder, hvor Falck aktuelt har behov for at have stationer.

Sælger gerne alle stationer

Overfor de to regioner har Falck oplyst, at redningskorpset gerne vil afhænde alle stationer på landsplan. Det kan enten ske ved at sælge dem eller ved at udleje dem til f.eks. regionerne på en langtidskontrakt med klausul om at sælge, hvis det bliver muligt. Med den model vil Falck selv kunne leje sig ind på de baser, som redningskorpset har behov for.

De seneste år har Falck løbende centraliseret driften, således at både autohjælps- og sygetransportsaktiviterer nu er samlet på enkelte, centralt placerede stationer. Dermed har Falck opgivet den traditionelle driftsmodel, hvor hver enkelt Falck-station selv havde både mandskab og materiel til at løse stort set alle opgaver indenfor dækningsområdet. I dag udfører de lokale Falck-stationer primært akutte opgaver som ambulancekørsel og brandslukning, mens de ikke-akutte opgaver er centraliseret. Derfor har Falck behov for mindre plads på de fleste stationer, ligesom de hyppige udbud gør, at det ikke er attraktivt for Falck at investere i at bygge nye stationer, der kan blive overflødiggjort efter næste udbudsrunde. Her er det lettere at opsige en lejeaftale.

Vil ikke være ejendomsadministrator

Falck har også overfor regionerne tilkendegivet, at de ikke ønsker at agere ejendomsadministrator for konkurrenter, der vinder ambulancekørsel og ønsker at benytte Falcks stationer. Men Falck vil gerne udleje til en region, der så kan videreudleje baserne til en anden ambulanceoperatør.

Ved det seneste dialogmøde har Falck igen understreget, at man ikke har noget ønske om at eje den store bygningsmasse fremover, og at det også ud fra et operativt synspunkt giver god mening, at det fremover er regionerne, som ejer hovedbaserne. Fra Falcks side er der således fuld opbakning til Region Hovedstadens nye model, der ifølge Falck optimerer redningskorpsets daglige drift.

Falck har ikke ønsket at kommentere yderligere.

Annonce