Kommuner er bekymrede over planer om at nedlægge brandberedskab til søs

I dag driver Østjyllands Brandvæsen og Falck i Region Hovedstaden særlige beredskaber, som kan indsættes ved brande på skibe. Forsvarsministeriet har imidlertid planer om at nedlægge det ene af beredskaberne, men det vækker bekymring hos Kommunernes Landsforening (KL). Kommunerne frygter, at beredskabet forringes, bl.a. fordi mulighederne for afløsning ved længerevarende indsatser reduceres.

Det er de nye redningshelikopteres øgede transportkapacitet, som har fået Forsvarsministeriet til at foreslå en ændring af beredskabsloven, som indebærer, at det ikke længere vil være et lovkrav, at der opretholdes to beredskaber, som kan indsættes ved branden på skibe til søs. Dermed vil Forsvarsministeriet kunne vælge at nedlægge et af de to nuværende beredskaber.

Men hos KL finder man planerne om at halvere beredskabet betænkelige.

”I dag skal begge assistanceberedskaber stille et fuldt hold samt materiel til førsteudrykning til en brand til søs. Herefter skal begge beredskaber opstille yderligere et fuldt hold klar til afløsning. Ved at reducere antallet af assistanceberedskaber til ét, reduceres mulighed for afløsning”, skriver KL i et høringssvar – og fortsætter:

”De nuværende assistanceberedskabers styrke ligger netop i, at der er tale om fast mandskab, der som en del af deres primære erhverv indgår i dette beredskab. Der er således tale om professionelle brandfolk, holdledere og indsatsledere, der er vant til at samarbejde og løse komplekse og kritiske brand- og redningsopgaver. Investeringer i deres specialuddannelser forbliver som hovedregel i beredskabet i en lang periode modsat en eventuel bemanding med værnepligtige”, skriver KL med henvisning til, at Forsvarsministeriet har givet udtryk for, at beredskabet muligvis skal overgå til Beredskabsstyrelsen.

”KL finder det betænkeligt, at nøjes med ét beredskab til at varetage opgaverne ved skibsbrande til søs. Reduktion til ét stående beredskab øger risikoen for, at der ikke kan skabes en tilstrækkelig robust kapacitet med specialkompetencer til indsats over for en kompleks brand. De to nuværende beredskaber besidder værdifulde kompetencer, som det i givet fald vil være omkostningsfuldt og tidskrævende at genoprette”, konkluderer kommunernes organisation.

Annonce