Falcks amerikanske prestigeprojekt er i dyb krise

En kæmpe ambulancekontrakt med den amerikanske storby San Diego har udviklet sig til lidt af et mareridt for Falck. Mangel på ambulancefolk gør, at Falck ikke kan leve op til kontraktens krav, og det har indtil videre kostet det danske redningskoncern over 20 mio. kr. i bod. Nu vil San Diego ændre kontrakten, så byen selv overtaget ansvaret for at administrere ambulancekørslen – og kan indgå kontrakter med Falcks konkurrenter.

Falck overtog ambulancekørslen i San Diego i november 2021. Der var tale om et prestigeprojekt, som ville give Falck en årlig omsætning på næsten en halv milliard kr. Omsætningen kommer ikke fra San Diego, men fra Falcks regninger til forsikringsselskaber og hospitaler, som betaler for de enkelte ambulancekørsler.

Fra starten har kontrakten imidlertid givet store problemer for Falck. En del af baggrunden for, at San Diego valgte Falck, var et løfte om flere ambulancer og øget brug af paramedicinere. Men Falck har – som andre ambulanceoperatører i USA – haft massive udfordringer med at rekruttere nok ambulancefolk. Særlig bemandingen med paramedicinere ligger langt under det niveau, som kontrakten kræver, selv om Falck i øjeblikket betaler en bonus på over 300.000 kr. til paramedicinere, som skifter til Falck. Indtil videre har Falck betalt bod på omkring 20 mio. kr. til San Diego, fordi kontrakten ikke overholdes.

Gennem længere tid har der været forhandlinger mellem San Diego og Falck om en ændring af kontrakten, og byen har undervejs truet med at sagsøge Falck for kontraktbrud. Især har bystyret været utilfredse med de økonomiske krav, som Falck har stillet, hvis kontrakten skal ændres.

Men nu ser det ud til, at San Diego og Falck er blevet enige om kontraktændringen. Ændringen skal ske i to faser.

Tvinges til at anvende underleverandør

I den første fase forpligter Falck sig til at indgå aftale med en anden ambulanceoperatør, der skal fungere som underleverandører for Falck. Samtidig reduceres kravene til Falck, således at redningskoncernen kun skal levere 700 timers daglig bemanding med paramedicinere, mens kontraktens krav var 900 timer. Falcks kommende underleverandør skal imidlertid sikre, at man når op på de 900 timer. Den hidtidige bod må anvendes til at dække Falcks omkostningerne til underleverandøren.

Den store ændring kommer i den næste fase. Her overtaget San Diegos brandvæsen nemlig ansvaret for at administrere ambulancekørslen fra Falck. Dermed bliver det brandvæsenet, som skal sende regninger ud for ambulanceudrykningerne, og brandvæsenet vil samtidig indgå mere traditionelle kontrakter med ambulanceoperatører, der stiller med det beredskab, som brandvæsenet bestiller. Brandvæsenet understreger, at man med den nye model vil indgå kontrakter med flere forskellige ambulanceoperatører, men det er uklart, hvor stor en del af ambulancekørslen, som Falck bevarer.

Den nye struktur er i første omgang godkendt af San Diegos Public Safety Committee, men skal senere behandles i det samlede byråd.

Annonce