Finanslovsaftale: 16 mio. kr. til flere akutlægebiler – og tre døgndækkende helikoptere

Arkivfoto

Fra næste år bliver der afsat 16 mio. kr. om året til nye akutbiler og akutlægebiler. I en ny delaftale om finansloven har regeringen og Enhedslisten aftalt, at pengene placeres i en pulje, som regionerne kan søge tilskud fra. Desuden er der indgået aftale om, at de tre kommende akutlægehelikoptere alle skal være døgndækkende – og at de som ventet skal placeres i Ringsted, Billund og Skive.

Med den nye aftale gøres den nuværende forsøgsordning med to lægehelikoptere permanent. Og samtidig udvides ordningen, så der fremover vil være tre lægehelikoptere til regionernes rådighed. Alle tre helikoptere bliver døgnbemandede, så de kan rykke hurtigt ud nat og dag. I dag er det udelukkende den jyske lægehelikopter med base i Karup, som er døgndækkende.

”Jeg er rigtig tilfreds med, at vi styrker akutberedskabet med tre døgnbemandede lægehelikoptere. For det betyder, at borgerne, uanset hvor de bor i Danmark, kan få hurtig og kvalificeret lægehjælp på alle tider af døgnet, hvis de har brug for det”, siger sundhedsminister Astrid Krag.

”For Enhedslisten er det naturligvis afgørende, at borgere, som får et hjertetilfælde eller kommer ud for en ulykke, hurtigt kan få behandling på højt niveau. Derfor er vi glade for, at akuthelikopterne nu bliver permanente. Det er samtidig vigtigt, at helikopterne bliver suppleret med et godt beredskab af ambulancer og lægebiler i de områder, hvor det er hurtigere at komme frem på landjorden end i luften”, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Stine Brix.

Der er afsat 41,4 mio. kr. i 2013 og 126,7 mio. kr. fra 2014 til etablering af en national lægehelikopterordning, og 16,6 mio. kr. i 2012 og 16,8 mio. kr. årligt 2013-2014 til en ansøgningspulje. Puljemidlerne kan bl.a. bruges til at drive akutbiler og akutlægebiler i de områder af landet, hvor der på grund af helikopternes placering vil være længere responstid med lægehelikopter. Da en akutlægebil koster ca. 11 mio. kr. om året, vil puljen dog reelt give meget få ekstra enheder.

Lægeforeningen: Positivt med permanent lægehelikopterordning

Lægeforeningen hilser den nye lægehelikopterordning velkommen. ”Det er positivt, at lægehelikopterordningen nu gøres permanent. Den er et vigtigt supplement til ambulancer og lægebiler, og de er placeret ud over landet på en måde, som giver faglig mening”, siger Mads Koch Hansen, der er formand for Lægeforeningen.

Samtidig opfordrer foreningen særligt Region Sjælland til at søge om tilskud fra puljen til oprettelse af flere akutlægebiler. ”Det er helt oplagt, at Region Sjælland søger denne pulje. Jeg er sikker på, at de cirka 800.000 borgere i Region Sjælland vil sætte pris på, at regionens præhospitale beredskab kommer på niveau med de øvrige regioners”, siger Mads Koch Hansen.

Midtjysk tilfredshed med helikopterplacering

Med finanslovsaftalen ligger placeringen af de tre akutlægehelikopteres fremtidige baser fast – trods protester fra Region Nordjylland, hvor færre borgere end i resten af landet vil kunne få hurtig hjælp fra en akutlægehelikopter. Regionen ønskede, at den ene helikopter blev flyttet fra Skive til Aars, men det ønske blev altså ikke imødekommet. Og det glæder Region Midtjyllands regionsrådsformand.

”Skive bliver en god base. Placeringen giver god rækkevidde for akutlægehelikopteren. Fremover kan den nå lidt hurtigere frem til nødstedte i Nordjylland, end den kan i dag. Og i en mindre lufthavn som Skive får helikopteren frie forhold og skal ikke tage det hensyn til sikkerhed og øvrig trafik, som er nødvendigt i en større lufthavn”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Annonce