50 mio. kr. til flere akut- og lægebiler – måske

Arkivfoto

Regeringen vil muligvis bruge 50 mio. kr. ekstra om året på nye akut- og lægebiler. I den nye finanslovsaftale mellem regeringen og Enhedslisten er de 50 mio. kr. afsat som en reserve, men det bliver op til regeringens akutudvalg at tage stilling til, om der er behov for pengene. Finanslovsaftalen indebærer også, at der afsættes færre penge til lægehelikoptere, end regeringen havde lagt op til, men at der som noget nyt bevilges et millionbeløb til en helt særlig vagtcentral.

Indsættelsen af et større antal nye læge- og akutbiler var et af Socialdemokraterne og SF’s valgløfter, men sundhedsminister Astrid Krag (SF) har tidligere oplyst, at hun vil lade regeringens akutudvalg vurdere, om der reelt er behov for de lovede læge- og akutbiler.

Den strategi er nu også blevet aftalt mellem regeringen og Enhedslisten i finanslovsaftalen for 2012, men finanslovsaftalen tager højde for, at akutudvalget faktisk kan nå frem til, at der skal indsættes ekstra læge- og akutbiler, idet der nu er afsat en reserve på 50 mio. kr. til det, der beskrives som ”lægeambulancer og akut/lægebiler” i de tyndtbefolkede områder.

Enhedslisten har også tilsluttet sig regeringens forslag om en forlængelse af de to forsøgsordninger med lægehelikoptere. I 2012 vil der blive afsat 50 mio. kr. til en videreførelse af forsøgsordningerne, hvilket er i overensstemmelse med regeringens oprindelige forslag.

Der er også opnået enighed om, at der i efteråret 2012 skal træffes beslutning om en varig helikopterordning, der – hvis den etableres – fra 2013 skal være målrettet tyndtbefolkede områder og øer. Beslutningen skal være baseret på evalueringer af de to forsøgsordninger. Der bliver afsat en reserve på 80 mio. kr. i 2013 og 125 mio. kr. årligt i 2014 og frem. Det betyder, at der er 22 mio. kr. mindre til rådighed i 2013, end regeringen oprindeligt foreslog, og dermed er det tvivlsomt, om det vil være muligt at videreføre begge helikopterordninger i uændret form.

Endelig er regeringen og Enhedslisten blevet enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt til Dyrenes Vagtcentral, der er etableret af Dyrenes Beskyttelse. Vagtcentralen, der er døgnåben, blev etableret i august 2011 og overtog Falcks opgave med at modtage opkald om hjælp til dyr i nød og disponere dyreambulancerne. Nu får vagtcentralen så en fast bevilling, hvilket – ifølge finanslovsaftalen – er ”til gavn for tilskadekomne, herreløse og vilde dyr”.

Annonce