Forsøg med lægehelikoptere forlænges – og bliver måske permanent fra 2013

Regeringen har i sit forslag til finanslov for 2012 afsat 50 mio. kr. til en videreførelse af forsøgene med lægehelikoptere i Karup og Ringsted. Dermed fortsætter de to helikoptere i hele 2012, og regeringen lægger op til, at der fra 2013 etableres en permanent helikopterordning, der dog kun skal bestå af de to helikoptere – og dermed ikke bliver landsdækkende.

I det netop offentliggjorte oplæg til finansloven skriver regeringen, at ”et godt og lige sundhedsvæsen er i stand til at sikre den bedst mulige akutbehandling, også i yderområderne”, og på den baggrund vil regeringen forlænge de nuværende forsøgsordninger med lægehelikoptere med base i henholdsvis Karup og Ringsted.

Der er i finanslovsforslaget for 2012 afsat 50 mio. kr. til lægehelikopterne.

Samtidig lægger regeringen op til, at der fra 2013 etableres en permanent lægehelikopterordning. Det sker ved, at regeringen etablerer en reserve på 102 mio. kr., som er til rådighed i 2013. Denne reserve skal danne grundlag for en drøftelse mellem forligspartierne om en permanent helikopterordning, der dog indenfor denne beløbsramme kun vil kunne bestå af to helikoptere.

Dermed vil en permanent ordning ikke give en reel helikopterdækning i Region Nordjylland, da afstanden fra Karup er for stor, og i Region Syddanmark vil der kun være helikopterdækning i den sydlige del – og kun hvis regionen fortsat selv betaler for assistance fra den dansk-tyske lægehelikopter i Nibøl.

I oplægget til finanslov skriver regeringen endvidere i en oversigt, at ”ordningen med lægeambulancer videreføres og suppleres med en akuthelikopter”. Det er imidlertid usikkert, hvad regeringen henviser til, da der ikke – udover puljemidler – er statsligt finansierede lægebiler. Der henvises ikke andre steder i oplægget til lægeambulancer, og de fremgår heller ikke af den økonomiske oversigt, så meget tyder på, at teksten er medtaget ved en fejl.

Annonce