Ministerier forventer snarlig løsning på 112-problemer

Foto: Rigspolitiet

Sidste år blev der indført sundhedsfaglig visitation ved 112-opkald, men den nye ordning har vist sig at give problemer for politiet. I dag skal alle 112-opkald om sygdom og tilskadekomst nemlig viderestilles til regionernes AMK-vagtcentraler, men reglerne om sundhedspersonalets tavshedspligt gør, at alarmoperatøren på politiets alarmcentral ikke må lytte med på opkaldet, når først det er viderestillet. Dermed kan politiet ikke længere foretage en vurdering af, om der reelt er tale om en voldssag. Men nu bebuder Justitsministeriet og Sundhedsministeriet, at de to ministerier snart har en løsning på problemet.

Problemet kan f.eks. opstå, hvis en mand ringer 112 og fortæller, at hans kone er faldet og har slået sig. Her vil politiets alarmcentral skulle viderestille opkaldet til regionens AMK-vagtcentral, og når opkaldet er viderestillet, må politiet ikke lytte med. Dermed er politiet afskåret fra at få eventuelle indikationer på, at det i virkeligheden er manden selv, der har overfaldet sin kone.

Danske Regioner har bedt Sundhedsministeriet om at tage stilling til problemet, mens Rigspolitiet har kontaktet Justitsministeriet for at finde en løsning. Det har fået de to ministerier til at gå i dialog for at få afklaret, i hvilket omfang politiet kan blive på linjen, efter at et 112-opkald er viderestillet til AMK-vagtcentralen. Og nu skulle der være en afklaring på vej, oplyser fungerende sundhedsminister Pia Olsen Dyhr (SF).

”Det forventes, at de to minister i nærmeste fremtid vil finde frem til en løsning på de nævnte spørgsmål”, bebuder sundhedsministeren.

Annonce