Forvirring om påstået svigt på alarmcentral

Onsdag rettede to regionsrådsformænd en hård kritik mod politiets alarmcentraler. Baggrunden var en ulykkelig episode i Vejle, hvor alarmcentralen angiveligt havde ignoreret adskillige opkald fra lokale borgere om to unge mænd, der lå livløse i solen på Vejle Havn. Først otte timer efter det første opkald blev mændene kørt til Vejle Sygehus i to ambulancer – den ene med åndedrætsbesvær, den anden med hjertestop. Nu viser det sig imidlertid, at borgerne sket ikke ringede til alarmcentralen. De ringede i stedet til politiets ikke-akutte telefonnummer, og da der senere blev ringet til alarmcentralen, blev der straks sendt ambulancer.

Den ene af de to mænd fra Vejle lå tirsdag aften stadig i respirator, men han meldes uden for livsfare.

Episoden i Vejle fik to regionsrådsformænd til at komme med en udmelding, der i den lokale avis blev bragt under overskriften “Politifolk duer ikke på 112”. Regionsrådsformændene ville – blandt andet på baggrund af episoden i Vejle – have sygeplejersker til at erstatte politifolkene på alarmcentralerne. “Vi skal betjene borgerne med det bedst mulige system, så vi er istand til at vurdere akutte og livstruende situationer. Og det ikke er tilfældet lige nu”, sagde regionsårdsformand Carl Holst, Region Syddanmark, til Vejle Amts Folkeblad.

Bent Hansen, der udover at være regionsrådsformand i Region Midtjylland også er formand for Danske Regioner, gav udtryk for, at han mener, at udviklingen er løbet fra politibemandede alarmcentraler. “Flere og flere alarmopkald handler om sundhed. Derfor skal 112 selvfølgelig bemandes af sundhedsfaglige personer. Jo hurtigere, vi får taget fat, enten via en aftale med staten eller ved en lovændring, des bedre”, sagde han.

Også Preben Rudiengaard (V), der er formand for Folketingets Sundhedsudvalg, gik ind i sagen. Han vil således allerede i morgen drøfte sagen med sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) med henblik på en lovændring.

Nu viser det sig imidlertid, at alarmcentralen tilsyneladende har handlet både korrekt og hurtigt i den konkrete sag. Ifølge Vejle Amts Folkeblad havde alarmcentralen ignoreret adskillige opkald fra borgerne, men nu viser det sig, at de første to opkald fra borgerne slet ikke skete til alarmcentralen, men i stedet til politiet på telefonnummeret 114, som er beregnet til ikke-akutte henvendelser. Politiet reagerede begge gange ved at sende en patruljevogn, der vurderede, at de to unge mænd blot sov og ikke havde brug for hjælp. Først på et senere tidspunkt ringede en borger til alarmcentralen på 112, og alarmcentralen reagerede straks ved at sende ambulancer med kørsel 1.

Tilsyneladende er der altså i den konkrete sag tale om, at alarmcentralen har disponeret helt korrekt og straks sendt den nødvendige hjælp. Dermed kunne alarmcentralen ikke havde ydet en mere kvalificeret indsats, hvis bemandingen havde bestået af sygeplejersker fremfor politifolk.

Annonce