Lægehelikopter i Ringsted får udvidet dækningsområdet

Fra februar ellers marts skal akutlægehelikopteren i Ringsted formentlig også dække Langeland samt Ærø og andre øer i Det Sydfynske Øhav, der ikke har broforbindelse. Det er resultatet af en henvendelse fra Region Syddanmark til de to sjællandske regioner, der sammen med Trygfonden står for driften af akutlægehelikopteren. Også Sundhedsministeriet, der senere på året ventes at overtage finansieringen af lægehelikopteren, er med på, at dækningsområdet udvides.

Regionsrådsformand Carl Holst fra Region Syddanmark kontaktede i november sidste år sine kollegaer i Region Sjælland og Region Hovedstaden med en anmodning om, at akutlægehelikopteren i Ringsted også skulle kunne disponeres til Langeland samt Ærø og andre øer i Det Sydfynske Øhav, der ikke har broforbindelse, hvis der er tale om tilfælde, hvor lægehelikopteren kan have afgørende betydning for redning af liv eller førlighed.

Eksempler på situationer, hvor Region Syddanmark gerne vil kunne trække på Ringsted-helikopteren, er en 3. gradsforbrænding i Lohals, hvor patienten skal transporteres til Rigshospitalet, og et hjertetilfælde i Marstal, hvor der er behov for PCI-behandling på Odense Universitetshospital. Men da det ekstra dækningsområde kun har ca. 20.000 indbyggere, vurderer Region Syddanmark ikke, at der bliver tale om mange flyvninger på årsbasis.

Nu har både Region Sjælland og Region Hovedstaden så tilkendegivet, at de er positivt indstillede overfor en udvidelse af Ringsted-helikopterens dækningsområde, og det samme er Trygfonden, som i en forsøgsperiode finansierer helikopteren. De to regioner foreslår, at en arbejdsgruppe udarbejder en aftale og retningslinjer for disponering, og Region Syddanmark forventer, at helikopteren derefter kan indgå i beredskabet fra februar eller marts.

Til maj slutter forsøgsordningen, og herefter forventes det, at Sundhedsministeriet overtager finansieringen, indtil det på baggrund af en evaluering besluttes, om der skal etableres en permanent og landsdækkende lægehelikoptertjeneste. Sundhedsministeriet har også tilsluttet sig en udvidelse af dækningsområdet.

Annonce