Hørsholm Kommune fortsat interesseret i Ambulance Nord

Mens det ligger klart, at Rudersdal Kommune er ude af en række nordsjællandske kommuners samarbejde om et muligt bud på ambulancekørselen, så er Rudersdals samarbejdspartner på brandslukningsområdet, Hørsholm Kommune, fortsat interesseret i det såkaldte Ambulance Nord-samarbejde. Hørsholm Kommune vil således ikke udelukke, at kommunen enten indtræder i samarbejdet eller udlejer lokaler til Ambulance Nord.

Ambulance Nord bestod oprindeligt af Nordsjællands Brandvæsen, Søllerød-Hørsholm Brandvæsen og Gentofte Brandvæsen, hvor sidstnævnte i dag udfører ambulancekørsel i Gentofte Kommune for Region Hovedstaden. Formålet med Ambulance Nord har været at etablere et samarbejde om et eventuelt bud på ambulancekørselen, når den senere på året sendes i udbud.

Ved årsskiftet blev Søllerød Kommune sammen med Birkerød Kommune til Rudersdal Kommune, og kort efter blev det klart, at mens der på embedsmandsniveau var stor begejstring for Ambulance Nord, så var der ikke politisk opbakning til en deltagelse i udbuddet. Rudersdal har sammen med Hørsholm et fælleskommunalt brandvæsen, og brandvæsenet har nu trukket sig ud af Ambulance Nord-samarbejdet.

Men i Hørsholm Kommune har Ambulance Nord fortsat interesse. Hørsholm Kommune har således meddelt, at kommunen ikke udelukker, at man vil beslutte at indtræde i Ambulance Nord eller alternativt udleje lokaler på brandstationen i Hørsholm til Ambulance Nord. I så fald skal viceberedskabschefen for Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen indtræde i Ambulance Nords koordineringsgruppe, men da det i givet fald ikke er en opgave, som brandvæsenet er involveret i, skal Hørsholm Kommune kompensere brandvæsenet for tidsforbruget.

Annonce