Igangsætter stor analyse af akutlægebilers og akutbilers effekt

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Region Midtjylland er den region, der har flest akutlægebiler og akutbiler, og nu skal en stor analyse vise, om akutlægebilerne og akutbilerne giver bedre sundhed. Og om de bruges rigtigt og sættes ind de rette steder. Analysen, der skal være klar inden årets udgang, skal også se på, hvilke kompetencer de forskellige faggrupper har.

Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus DEFACTUM fremlagde i efteråret 2017 en analyse af faglitteraturen om akuthjælp. De fandt, at lægehjælp har betydning for overlevelsen for patienter med traumer og hjertestop.

”Hvor en læge er afgørende for at redde liv, skal vi selvfølgelig sende en læge, men omvendt skal vi ikke optage en læge med opgaver, hvor andre faggrupper kan yde en fagligt lige så god hjælp”, siger Ole Thomsen, der er koncerndirektør i Region Midtjylland.

Bruges ressourcerne rigtigt?

Mens den første analyse afdækkede, hvilke patienter der har gavn af akut lægehjælp, skal den nye analyse afdække, om regionens akutlægebiler og akutbiler bruges rigtigt – og om de er placeret de rigtige steder. Analysen skal også se på, hvilke kompetencer de forskellige faggrupper har, og hvordan beredskabet indrettes bedst i forhold til geografi og infrastruktur.

Region Midtjylland har ni akutlægebiler med base i hhv. Herning, Holstebro, Lemvig, Viborg, Silkeborg, Randers, Aarhus, Horsens og Grenå. Regionens tre akutbiler har base i Tarm, Ringkøbing og Skive.

”Region Midtjylland har særligt god dækning med akutlægebiler og akutbiler i sammenligning med andre regioner. Vi vil vide, om det betyder, at borgerne får bedre hjælp her. Og om ressourcerne bruges, så vi får mest mulig sundhed for pengene”, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), der er formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Analysen skal være klar inden udgangen af 2018.

Annonce